Kotkan tapahtumakeskukseen liittyvien yhtiöiden toiminnasta annettu selvitys kaupungille

Kotkan kaupunginhallitus ja omistajaohjausjaosto saivat tietopaketin Julkisten Kiinteistöjen ja Backstaffin tilanteesta. Sekä hallitus että omistajaohjausjaosto tukevat yhtiöiden hallitusten päätöksiä.

JKMM Arkkitehdit

Kotkan kaupunginhallitus ja omistajaohjausjaosto tukevat Kotkan Julkisten Kiinteistöjen ja Backstaffin hallitusten tekemiä päätöksiä.
Kotkan kaupunginhallitus ja omistajaohjausjaosto tukevat Kotkan Julkisten Kiinteistöjen ja Backstaffin hallitusten tekemiä päätöksiä.

Kotkan kaupunginhallitus ja omistajaohjausjaosto ovat saaneet selvityksen Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n eli Jukin ja tapahtumakeskuksen rakennuttajayhtiö Backstaff Oy:n tilanteesta.

Kaupunginjohtaja Esa Sirviö kertoo sekä hallituksen että omistajaohjausjaoston saaneen samat tiedot yhtiöistä ja niiden toiminnasta. Molemmat tukevat yhtiöiden hallituksissa tehtyjä ratkaisuja. Hallituksen ja omistajaohjausjaoston mukaan Jukissa ja Backstaffissa tehtyjen päätösten tarkoituksena on halu turvata tapahtumakeskuksen ja siihen liittyvän kokonaisuuden eteneminen riittävällä osaamisella ja minimoimalla mahdolliset riskit.

Aiemmin Jukin ja Backstaffin toimitusjohtajana toimineen Anu Kuuselan omistajaohjausjaostolle lähettämää lausuntopyyntöä ei käsitelty, koska Jukin hallitus perui pyynnön Kuuselan irtisanomisen jälkeen.

Jatkossa tapahtumakeskushankkeen seurantaa aiotaan tehostaa.

Sirviön mukaan tarkoitus on, että kaupunki nimeää omasta organisaatiostaan henkilön, joka seuraa sitä, että kokonaisuus vastaa kaupunkikonsernin etua ja että hanke toteutuu valtuuston päätöksien mukaan.

Kantasatamaan suunniteltujen hankkeiden tiedonkulkua aiotaan myös parantaa kaupungin sisällä. Kaupunki, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Juki, Backstaff ja kehittämisyhtiö Cursor ovat sopineet Kantasataman viestinnän yhteistyöstä aiemmin marraskuussa.

Viestintää parannetaan myös kaupunkilaisille. Tavoitteena on avata Kotkan Kantasatamalle verkkosivut vuoden 2020 alussa, ja samalla perustaa sosiaalisen median tilejä, joista saa kootusti tietoa.

Juttua muokattu klo 22.46. Kaksi Sirviön sitaattia poistettu. Lisätty kappale, joka alkaa Sirviön mukaan...