Nuorten psykiatrinen osasto jatkuvasti täynnä — nuorten mielenterveyspotilaiden määrä kasvussa koko Kymenlaaksossa

Jussi Lopperi

Lääkäritilanne nuorisopsykiatrian puolella on "kohtuullinen", sanoo johtava ylilääkäri Jussi Seppälä Careasta. Huutavaa pulaa ei ole, mutta Seppälän mukaan lääkäreitä voisi palkata enemmänkin. — Psykiatrian erikoislääkäreistä on pulaa koko maassa.
Lääkäritilanne nuorisopsykiatrian puolella on "kohtuullinen", sanoo johtava ylilääkäri Jussi Seppälä Careasta. Huutavaa pulaa ei ole, mutta Seppälän mukaan lääkäreitä voisi palkata enemmänkin. — Psykiatrian erikoislääkäreistä on pulaa koko maassa.

Nuorten potilaiden määrä psykiatrisessa hoidossa on lisääntynyt Kymenlaaksossa 2010-luvulla. Nuorisopsykiatriseen hoitoon Carealle on kirjoitettu noin 20 prosenttia enemmän lähetteitä tämän vuoden aikana verrattuna vuoden takaiseen.

Elokuun alkuun mennessä uusia lähetteitä oli tullut 291. Koko viime vuoden aikana lähetteitä kirjattiin 473. Potilaita on yhteensä noin 750, vs. ylilääkäri Tuuli Nikkarinen kertoo.

Nuorisopsykiatriseen hoitoon tulleet.
Nuorisopsykiatriseen hoitoon tulleet.

Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymällä Carealla on nuorisopsykiatrian poliklinikka sekä Kotkassa että Kouvolassa. Osastohoitoa annetaan Kymenlaakson psykiatrisessa sairaalassa Kuusankoskella. Osastopaikkoja vähennettiin kahdella vuonna 2015. Nyt paikkoja on kymmenen.

Suljettu osasto jatkuvasti täynnä

Osastolla on Nikkarisen mukaan jatkuvasti enemmän potilaita kuin paikkoja.

— Tilanne on ollut tällainen jo pitkään.

Nikkarisen mukaan suljetun osaston tilannetta helpottaisi päiväosasto, jossa ei tarjottaisi ympärivuorokautista hoitoa.

— Meiltä puuttuu sellainen välivaiheen hoitopaikka, jossa voitaisiin tukea nuoria esimerkiksi pitkän osastojakson jälkeen.

Sairaalassa on ollut nuorille tarkoitettu viikko-osasto, jolta potilaat pääsivät viikonlopuiksi kotiin. Osasto suljettiin joitakin vuosia sitten.

Nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet koko maassa. 13—17-vuotiaita mielenterveyspotilaita oli Suomessa noin 16 700 vuonna 2006. Vuonna 2015 heitä oli 22 400. Luvut käyvät ilmi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tämänvuotisesta raportista.

Nikkarinen ei osaa antaa yksiselitteistä vastausta siihen, miksi nuorten oireilu on lisääntynyt. Hänen mukaansa perheiden hyvinvointi on avainasemassa.

— Vanhempien jaksaminen ja perheen tilanne vaikuttavat nuoriin voimakkaasti.

Yksi selitys potilaiden määrän kasvuun voi olla se, että hoitohenkilökunta tunnistaa ongelmat entistä paremmin. Tätä mieltä on nuorisopsykiatrian linjajohtaja Klaus Ranta HYKS-sairaanhoitoalueesta. HYKS toimii pääkaupunkiseudulla.

Päihdeongelmia entistä nuoremmilla

Yleisiä nuorten mieleen liittyviä ongelmia ovat masennus, ahdistuneisuus ja käytöshäiriöt, Nikkarinen kertoo. Nuoruusiässä myös erilaiset neuropsykiatriset häiriöt aiheuttavat haasteita ihmissuhteissa ja koulunkäynnissä.

— Myös päihdeongelmat tuntuvat lisääntyvän ja niitä on entistä nuoremmilla.

Nikkarinen ja Ranta toivovat, että perusterveydenhuollossa olisi enemmän osaamista terapian antamiseen. Tämä vaatisi lisää koulutusta.

— Lyhyet koulutukset antaisivat esimerkiksi oppilashuoltoon tai perheneuvoloille valmiuksia hoitaa nuoria, Ranta sanoo.

— Perusterveydenhuollossa pitäisi olla valmiudet antaa lyhyitä terapiajaksoja. Näin esimerkiksi mielialan laskusta kärsivän nuoren oireet eivät välttämättä pääsisi pahenemaan eikä hän tarvitsisi erikoissairaanhoitoa, Nikkarinen kuvailee.

Pinja Valkonen

Kommentoidut