Voisiko metsässä oleva kivikeko olla muinaisjäännös? — Kymenlaakson museo on kiinnostunut muinaisjäännöslöydöistä ja paikoista, joihin liittyy perimätietoa historiallisista tapahtumista

Ilmoituksen muinaisjäännöksistä ja muinaisesineistä sekä rakennusperinnöstä voi tehtä Kymenlaakson museolle verkossa.

Aulis Landen

Miehikkälässä sijaitsee Sisä-Suomen suurin jatulintarhojen keskittymä. Arkistokuva.

Oletko löytänyt maasta oudon esineen tai nähnyt metsässä kivikeon? Entä onko ympäristössäsi hyvin säilyneitä vanhoja rakennuksia tai pihapiirejä, joista haluaisit museon tietävän?

Maasta löytynyt esine voi olla kivikauden ihmisen kadottama kivitaltta tai osa satoja vuosia sitten maahan joutuneesta fajanssikupista. Jos löytää jotain, minkä epäilee olevan muinaisesine tai muinaisjäännös, pitäisi siitä ilmoittaa museoviranomaisille.

Kymenlaakson museo ottaa vastaan ilmoituksia muinaisjäännöksistä ja rakennusperinnöstä sähköisesti. Ilmoitetut tiedot tallennetaan, ja museon tutkijat ottavat tarvittaessa yhteyttä ilmoittajaan. Kymenlaakson museo on kiinnostunut mahdollisista muinaisjäännöksistä ja paikoista, joihin liittyy esimerkiksi perimätietoa historiallisista tapahtumisista.

Ilmoitetut tiedot tallennetaan, ja museon tutkijat ottavat tarvittaessa yhteyttä ilmoittajaan.

Ohjeita muinaisjäännöksen löytäjälle ja ilmoituslomake muinaisjäännöksestä löytyy täältä.

Ilmoituslomake rakennetun kulttuuriympäristön kohteelle ja rakennusperinnön inventoinnille löytyy täältä.