Ideakilpailu etsii Katariinan Meripuistoon uusia palveluita — Kaavoitusarkkitehdin mukaan alueelle on toivottu esimerkiksi kahvilaa

Yrittäjille suunnattu kilpailu avautuu 19. heinäkuuta. Voittaja julkistetaan lokakuussa.

Sari Tauru

Ideakilpailulla haetaan Katariinan Meripuistoon uusi palveluita.
Ideakilpailulla haetaan Katariinan Meripuistoon uusi palveluita.

Kotkan kaupunki järjestää ideakilpailun Katariinan Meripuiston kehittämisestä. Torstaina 19. heinäkuuta avautuva kilpailu on suunnattu yrittäjille. Kaavoitusarkkitehti Patricia Broas kertoo, että ideakilpailulla haetaan Meripuistoon uusia palveluita.

— Meripuistossa on paljon kävijöitä ympäri vuoden, mutta melko vähän palveluita. Meille on tullut kyselyitä alueen kehittämisestä sekä sen käyttäjiltä että yrittäjiltä. Puistossa ei ole esimerkiksi yhtään kahvilaa, Broas sanoo.

Uusi asemakaava valmistumassa

Kilpailu liittyy Katariinan Meripuiston asemakaavan muutokseen. Broas kertoo, että vuodelta 1975 olevassa asemakaavassa alue on kaavoitettu öljysatamaksi.

Torstaina julkistettavassa uudessa asemakaavaluonnoksessa alue on kaavoitettu pääosin puistoalueeksi. Siellä sallitaan vähäistä rakentamista, joka palvelee virkistystä ja ulkoilua. Kaavoituksen tavoitteena on alueella olevien muinaismuistojen ja luontoarvojen suojelu sekä virkistyskäytön ja palveluiden sovittaminen kokonaisuuteen.

Broas huomauttaa, että Meripuisto kuuluu valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön sekä kansalliseen kaupunkipuistoon, mitkä tulee ottaa huomioon palveluita suunniteltaessa.

— Siellä on vanhoja linnoitusrakennelmia sekä maisemallisesti hienoja avoimia kallioita ja nurmialueita. Nämä rajoittavat palveluiden sijoittumista alueelle. Uuden palvelun rakentaminen arvioidaan osana kulttuurihistoriallista kokonaisuutta ja merellistä maisemaa. Kovin suurimuotoisia ideoita ei voida siis toteuttaa.

Voittaja julkistetaan 19. lokakuuta

Rajoituksista huolimatta Broas uskoo, että ideakilpailu kiinnostaa yrittäjiä. Myös kaupungin kaavoituksessa toivotaan, että alueelle tulisi palveluita, jotka palvelisivat puiston käyttäjiä.

— Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat nyt vapaasti esittää ideoitaan. Kilpailun palkinto on se, että pääsee toteuttamaan ehdottamansa palvelun.

Kilpailu on voimassa 19.7.—28.9. Voittaja julkistetaan 19. lokakuuta. Lisätietoa asiasta löytyy torstaista lähtien Kotkan kaupungin verkkosivuilta osoitteesta http://www.kotka.fi/kaavoitus.