Kotkan Kantasataman outlet yhä vireillä, vaikka yhtiö pyytänyt maanvuokrasopimuksen purkamista — Kotkan kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen: ”Kuvio ei ole yksinkertainen”

Cameron Sawyerin ja Samuel Sterlinginkin nimet ovat yhä esillä Kantasatamaan liittyen. Hankekehittäjä Sawyerin yhtiöllä on edelleen halu toteuttaa suunnitelmansa, mutta rahoitusta ei ole. Sterlingin yhtiötä on kehotettu viemään omaisuutensa pois tontilta, jonka vuokrasopimus purettiin jo vuosia sitten.

Kimmo Seppälä

Kotkan Kantasatamaan tulevia ammattikorkeakoulun kampusta ja tapahtumakeskusta suunnitellaan parhaillaan. Outletkin on yhä vireillä, vaikka outlet-yhtiö on pyytänyt maanvuokrasopimuksen purkamista..
Kotkan Kantasatamaan tulevia ammattikorkeakoulun kampusta ja tapahtumakeskusta suunnitellaan parhaillaan. Outletkin on yhä vireillä, vaikka outlet-yhtiö on pyytänyt maanvuokrasopimuksen purkamista..

Kotkan kaupunginvaltuusto palasi maanantaina kesän kokoustauon jälkeen tiedonantokokoukseen. Ensimmäisenä aiheena oli Kantasataman kehittämisen tilanne. Aihetta esitteli Kotkan kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen.

Outlet-yhtiö pyytänyt maanvuokrasopimuksen purkamista

Kantasatamassa on meneillään useampi hanke. Kotka Old Port -hankkeessa valmistellaan maankäyttösopimuksen purkamista hankekehittäjä Cameron Sawyerin yhtiön kanssa. Kotka ilmoitti Kotkan Kantasataman kehitys Oy:lle haluavansa purkaa sopimuksen ja yhtiön kanssa on päädytty neuvottelemaan sopimuksen purkamisesta. Hannosen mukaan yhtiö ei ole esittänyt rahallisia vaatimuksia sopimuksen purkamiseen liittyen. Hannosen mukaan neuvotteluissa kehitysyhtiö on maininnut haluavansa pitää hankkeen immateriaalioikeudet: kaupungilla ei yhtiön näkemyksen mukaan voisi olla mahdollisuutta esimerkiksi yhtiön tekemisen suunnitelmien käyttämiseen Kantasatamassa.

Kaupungilla on maanvuokrasopimus Sawyerin Kotkan Kantasataman Outlet Oy:n kanssa. Yhtiö on pyytänyt sopimuksen purkamista. Viimeksi yhtiö on maksanut vuokraa alueesta viime vuonna.

— Outlet on yhä vireillä, mutta outlet-yhtiö on pyytänyt kaupunkia purkamaan maanvuokrasopimuksen, Hannonen kertoo.

Kaupungin näkemys Hannosen mukaan on se, että maanvuokrasopimuksen purkaminen on sidottu maankäyttösopimuksen purkamiseen. Aihetta tullaan käsittelemään kaupunkirakennelautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa jo syyskuun aikana.

— Kuvio ei ole yksinkertainen. Yhtiöllä on halu toteuttaa suunnitelmiaan, Hannonen sanoo.

Toteutukseen ei ole päästy, koska hankkeelle ei ole löytynyt rahoitusta.

Uudet avaukset mahdollisia vasta maankäyttösopimuksen purkamisen jälkeen

Yleisellä tasolla Hannonen toteaa, että Kantasataman kaupallinen hanke ei ole edennyt.

— Olemme tilanteessa, jossa on ryhdyttävä miettimään, miten aluetta aletaan kehittää. Kantasatama on merkittävä osa kaupunkikeskusta.

Kaupungilta on Hannosen mukaan kysytty, rajoittaako maankäyttösopimus alueen muuta maankäyttöä.

— Kun edetään kohti sopimuksen purkua, sen pohjalta ei voida tehdä uusia avauksia. Mahdolliset uudet hankkeet eivät toteudu niin nopeasti, että syntyisi alueen käyttöristiriitoja.

Hannosen mielestä Kantasatamaa ryhdyttiin aikoinaan suunnittelemaan perusteellisesti.

— Asiaa on selvitetty kivi kiveltä ja tehty päätöksiä. Kotkan valmius alueen suhteen on ihan muuta kuin silloin, kun suunnittelua aloitettiin. Kun toteuttamiskelpoinen hanke esitetään, sitä voidaan alkaa toteuttaa. Jos suunnittelu aloitettaisiin nyt, siihen menisi vuosia.

Hannonen ei näe mahdollisena tilannetta, jossa Kantasatamaan ei päästä rakentamaan pitkään aikaan.

— Ei ole syytä vaipua murheen alhoon, Hannonen muotoilee.

Maankäyttösopimuksen purkamisen Sawyerin kanssa Kotkan kaupunki uskoo onnistuvan, tarvittaessa vaikka yksipuolisesti.

Pekka Posti (sd.) kysyi, onko Samuel Sterling enää missään tekemisissä kaupungin kanssa. Sterlingillä oli Art Port -taidekeskus Vellamon vieressä sijaitsevassa hallissa. Vuonna 2015 Sterling valitti alueen kaavamuutoksesta. Kiista eteni hallinto-oikeuteen, josta Sterling veti valituksensa pois keväällä 2016.

Kotka purki S&S Entisöinti Oy:n ja kaupungin välisen vuokrasopimuksen laiminlyönnin vuoksi vuonna 2015. Tontilla olevan rakennuksen omistaa Sterlingin ESS Warehouse Oy.

— Sterlingin yrityksen vuokrasopimus on päättynyt ja sopimusehtojen mukaisesti yrityksen on vietävä omaisuutensa pois tontilta. Kehotukset eivät ole johtaneet toimintaan ja on harkittava muita toimia, Hannonen vastasi.

Hotellihankkeessa operaattori etsinnässä kaupungin ja Cursorin yhteistyöllä

Hotellihankkeessa kaupunki ja kehittämisyhtiö Cursor tekevät yhteistyötä. Hotellikonsultit on kilpailutettu hotellin liiketoimintaselvitystä ja operaattorin hakua varten.

— Koska asia on ollut julkisestikin esillä, meille on tullut muutamia paikallisia yhteydenottoja. Lisäksi kehittämisyhtiön kautta on tullut yhteys laadukkaaseen saksalaiseen hotelli- ja kongressiketjuun, joka on laajentamassa toimintaansa Pohjoismaihin.

Hannosen mukaan saksalaisoperaattori saa huomattavia lisätuloja hotellitoiminnalleen tapahtuma- ja kongressikeskuksista. Sen vuoksi Kantasatamassakin saattaa kannattaa tarkastella hotellin ja tapahtumakeskuksen yhteistyömahdollisuuksia operaattorin näkökulmasta.

Ilmailumuseo Kantasatamaan?

Kaupunkisuunnittelulla on Hannosen mukaan ajatuksia siitä, mitä Kantasatamaan voisi tulla. Yhtenä vaihtoehtona esillä on ollut Itämeren turvallisuuspuisto. Ilmailumuseolle tehdään ehdotus sijoittumisesta Kotkaan ja museo ratkaisee, haluaako se jatkaa keskusteluja Kotkan kanssa syksyllä.

— Syksyllä on tarkoitus avata keskustelua Kantasataman tulevaisuudesta laajemmin, Hannonen kertoo.

Kampuksen ja tapahtumakeskuksen suunnittelu aloitettu

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin kampuksen ja tapahtumakeskuksen suunnittelutyöt ovat alkaneet. Kampuksen suunnittelusta vastaa Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy.

Tapahtumakeskuksen suunnittelu puolestaan on aloitettu Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n perustamassa kiinteistöyhtiössä.

Seuraavaksi tarkoituksena on Hannosen mukaan perustaa tapahtumakeskuksen operaattoriyhtiö, jonka toimintaan kuuluvat myynti, markkinointi, viestintä ja rekrytointi.

Kantasatamassa kehitetään matkustajalaivatoimintaa

Kantasatamassa on lisäksi alkamassa risteily- ja matkustajalaivaterminaalin kehittäminen. Kotka Pax -projektissa kehitetään Haminan—Kotkan sataman liikenneinfraa Kantasatamassa. Tavoitteena on saada valmius operoida säännöllistä ja ympärivuotista matkustajalauttaliikennettä Kotkan ja Pietarin välillä.

Kantasataman tiloja rakennetaan ja muokataan matkustajaliikenteelle sekä tulli- ja rajatarkastuksille soveltuviksi. Projektia rahoittaa 2 miljoonalla eurolla Kaakkois-Suomi–Venäjä CBC 2014—2020 ohjelma. Kokonaiskustannukset ovat 2,6 miljoonaa euroa.

Kesäkuussa alkanut projekti jatkuu marraskuuhun 2021 asti. Hankkeen aloituskokous pidettiin Kotkassa 9. elokuuta.

Juttua muokattu 13.8. kello 16.43: outlet-yhtiö on pyytänyt maanvuokrasopimuksen purkamista Kotkan kaupungilta, mutta sopimusta ei ole vielä purettu. Hotellin osalta hotellikonsultit on kilpailutettu hotellin liiketoimintaselvitystä ja operaattorin hakua varten. Kotka Pax -hankkeen kokonaiskustannukset ovat 2,6 - ei 2,8 - miljoonaa euroa.

Juttua muokattu 16.8. kello 21.56. Kotkan kaupunki purki S&S Entisöinti Oy:n, ei ESS Warehouse Oy:n kanssa tehdyn vuokrasopimuksen.