Pyhtään ja Haminan luodoilla tuhottiin laittomasti yli 400 merimetson munapesää tänä kesänä – Suomen merimetsokanta on vakiintunut, mutta laji on edelleen rauhoitettu

Suomenlahdella ja Selkämerellä sijaitsi tänä kesänä kolmasosa kaikista Suomessa pesivien merimetsojen pesistä.

Timo Uronen

Merimetsokantojen vuosittainen ja alueellinen vaihtelu on suurta.
Merimetsokantojen vuosittainen ja alueellinen vaihtelu on suurta.

Merimetsojen pesiä tuhottiin laittomasti tänä kesänä. Pyhtään ja Haminan kolmella puuttomalla luodolla havaittiin, että yli 400 merimetson munapesää on tuhottu, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke.

Tuhon seurauksena merimetsot siirtyivät pesimään sisäsaariston metsäisille luodoille. Uudet pesinnät sijaitsevat lähempänä mökkiasutusta.

Merimetsojen pesämäärien vuosittainen ja alueellinen vaihtelu on suurta, sillä myös merikotkan saalistus vaikuttaa merimetsojen pesintämenestykseen ja yhdyskuntien sijoittumiseen.

Muun muassa itäisen Suomenlahden rajavyöhykkeellä merikotkien uskotaan aiheuttaneen ainakin kolmen luodon pesintöjen epäonnistumisen jo munavaiheessa.

Itämeren merimetsokanta on vakiintunut

Suomen merimetsokanta on vakiintunut noin 26 000 pesivään pariin. Viiden viime vuoden aikana pesimäkanta on vaihdellut enää muutamilla prosenteilla.

Merimetso hävisi Itämeren pesimälajistosta 1900-luvun alussa lisääntyneen vainon takia. 1980-luvulta lähtien merimetsokanta on kasvanut Itämeren alueella voimakkaasti.

Viime vuosina kannan kasvu on laajalti pysähtynyt tai kääntynyt laskuun läntisellä Itämerellä ja kasvun painopiste on siirtynyt itäiselle Itämerelle.

Suomessa laji alkoi pesiä vasta 1990-luvulla. Merimetso on rauhoitettu Suomessa ympärivuotisesti luonnonsuojelulailla.

Suomen rannikkoalueilla merimetsojen pesiä havaittiin tänä kesänä 25 760 kappaletta. Noin kolmasosa Suomessa pesivien merimetsojen pesistä sijaitsi Suomenlahdella ja Selkämerellä. Suomenlahdella merimetsokanta on noin 8 500 pesää, mikä on suunnilleen saman verran kuin viime vuonna.

Tänä kesänä Virolahdella merimetsojen pesiä oli yhteensä 1 257, Pyhtäällä 295, Kotkassa 268 ja Haminassa 76.