Haminan-Kotkan satama mukana muutoksessa

Digitalisaation kehittyessä ja automatisaation lisääntyessä tulevaisuuden satama voi olla muutaman ihmisen ohjattavissa.

Raimo Eerola

Haminan-Kotkan sataman liikennejohtaja Markku Koskinen (oikealla) ja projektitutkija Janne Saarikoski ovat tyytyväisiä, että alueen satamat pääsivät mukaan satamien digitalisointia koskevaan tutkimushankkeeseen.
Haminan-Kotkan sataman liikennejohtaja Markku Koskinen (oikealla) ja projektitutkija Janne Saarikoski ovat tyytyväisiä, että alueen satamat pääsivät mukaan satamien digitalisointia koskevaan tutkimushankkeeseen.

Merikotka -tutkimuskeskus käynnisti lokakuussa laaja-alaisen kartoituksen satamien digitalisaation nykytilasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Hankkeessa on vahva edustus Haminan ja Kotkan seudulta, kertoo projektitutkija Janne Saarikoski Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskuksesta.

– Nykyinen satamadigitalisaatio keskittyy lähinnä lastinkäsittelyyn, sanoo Saarikoski. – Meidän tarkoituksemme on kartoittaa mitä satamiin liittyvää tietoa voidaan avata yhteiseen käyttöön.

Uraauurtava selvitystyö etsii uusia, innovatiivisia keinoja hyödyntää digikehitystä satamissa.

DigiPort -hankkeen tavoitteena on uudistaa digitalisaation ja avoimen tiedon avulla satamien liiketoimintamahdollisuuksia ja etsiä satamille uusia keinoja hyödyntää ja hyötyä digitalisaation murroksesta liiketoiminnassaan.

Haminan-Kotkan ja Turun satamissa toteutettava hanke toimii pioneerina satamien digitalisaation avaukselle pyrkien samalla pitkäjänteiseen kehittämisyhteistyöhön korkeakoulujen kanssa.

– Kerättyä tietoa hyödynnetään myös muissa satamissa, kuin nyt mukana olevissa, sanoo Saarikoski.


Tiedonkulussa on solmukohtia


– Satama ympäristönä on standardisoimatonta aluetta. Jokaisella satamatoimijalla on omat järjestelmänsä tavaravirtojen toimituksissa, sanoo merenkulun ja logistiikan puolen projektipäällikkö Tommy Ulmanen Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulusta Xamkista.

Satamissa toimivilla operaattoreilla ja huolinta-alan yrityksillä digitalisaatio on käytössä lähinnä lastien varastoinnissa ja niiden paikantamisessa.

– Me yritämme löytää ja yhdistää palveluja, jotka palvelisivat mahdollisimman monia satamatoimijoita, sanoo Ulmanen. Hänen mukaansa satamissa on tiedonkulussa useita solmukohtia. Yrityksissä käytettävän tiedon avaamisessa on myös juridisia rajoituksia.

Hankkeen tavoitteena on tuoda satamanpitäjien esimerkeillä ymmärrystä digitaalisuudesta sekä herättää muissa logistiikka-alan toimijoissa kiinnostusta ja sitoutumista digitaalisuuden tuomiin liiketoiminnan mahdollisuuksiin.

Ulmasen mukaan hankkeen tarkoituksena on ennen kaikkea hakea sujuvuutta ja avoimuutta, joka tukisi satamien operatiivisia toimintoja.

– Yhteiset järjestelmät lisäisivät myös satamien turvallisuutta, uskoo Ulmanen.

Hankkeessa koordinoidaan satamien infrastruktuuria koskevaa tietoa yhteen Liikenneviraston avoimien tietovarantojen kanssa.

Hankkeen päätoteuttajan Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotkan, Xamkin, Turun yliopiston Brahea-keskuksen Merenkulun tutkimus- ja koulutuskeskuksen sekä Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen lisäksi hankkeessa ovat tiiviissä yhteistyössä mukana satamat ja Liikennevirasto.

Noin 360 000 euron hankkeen rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastosta, Haminan-Kotkan satamalta, Turun satamalta ja toteuttajien omarahoituksena.

Kaksivuotinen hanke sisältää muun muassa koulutusta ja työpajatoimintaa avoimesta datasta ja tiedon avaamisesta Kymenlaaksossa ja Varsinais-Suomessa.

Hanke tukee Kymenlaakson RIS3-strategiaa ja EU:n Itämeristrategiaa alueiden yhdistämiseen älykkäillä, kestävillä ja osallistavilla logistiikan digitaalisilla ratkaisuilla.

Maailman satamista edistyneimpiä ovat Aasiassa Singaporen ja Euroopassa Hampurin satamat.

Käytännössä satamat voivat olla tulevaisuudessa vain muutaman ihmisen ohjattavissa. Suomessa satamien automatisointia rajoittavat arktiset olosuhteet ja ohuet lastivirrat.

Sekä Ulmanen että Saarikoski kuitenkin uskovat, että Suomessa ollaan digivalmiimpia kuin monissa muissa maissa.


”Bisnekseen ei kuulu julkisuus”


Logistiikan digitalisoituessa Liikenne- ja viestintäministeriö on jo esittänyt logistiikkayritysten tietovarantojen tekemistä julkisiksi.

Haminan-Kotkan sataman liikennejohtaja Markku Koskinen ei tätä näe mahdolliseksi. – Bisnekseen ei kuulu julkisuus.

Koskinen kertoo satamissa olleen aiemminkin projekteja, joilla on pyritty satamien sisäiseen avoimen tiedon välittämiseen. Nämä hankkeet eivät ole ottaneet operaattoreissa tuulta alleen. – Operaattorit kyllä mielellään käyttäisivät tarjottua tietoa, mutta he eivät ole valmiit sitä jakamaan.

– Tietoa satamissa on valtavasti, mutta sen tiedon saanti ja yhdistäminen on vielä alkutekijöissä, sanoo Koskinen.

Haminan-Kotkan satamassa toteutettavassa hankkeessa lähdetään liikkeelle sataman infrastrukstuuriin liittyvistä tiedoista, joihin ei kuulu satamaoperaattoreiden toimintaan ja liikesalaisuuksiin liittyviä tietoja.

Satamien ongelmana Koskisen mielestä on se, että tieto on hajallaan. – Satamamaailma on hyvin sekava. Siellä toimivilla yrityksillä ja satamalla on omat tietojärjestelmänsä.

Koskisen mukaan satamissa on myös valtavan paljon avointa tietoa, mutta lastitietoja ei saada avatuiksi. – Yhtenä kysymyksenä on tietosuojaongelma. Lisäksi ongelmana on järjestelmien yhteensopivuus.

Koskinen on tyytyväinen, että Digiport-hanke lähti nyt liikkeelle. – Ja tärkeää on, että hanke lähtee liikkeelle juuri avoimen tiedon kautta. Me emme halua olla tässä kehityksessä jarruna, vaan edelläkävijöinä.

Koskinen uskoo, että satamien digitalisointi lisää satamien turvallisuutta. – Matkustajasatamissa digitalisointi on jo pitkällä. Ja rahtisatamissakin se on käytössä esimerkiksi kulkulupajärjestelmissä.

Täysin automatisoidut satamat ovat Koskisen mielestä tulevaisuutta, mutta vielä kaukana. – Suunta on kuitenkin selvä, että automatisointi jatkuu.

Suomen satamissa on myös perinnetaakkoja, jotka Koskisen mielestä hankaloittavat kehityksen kulkua. – Meillä ei haluta nopeita muutoksia.

Yhtenä näkökohtana Koskinen pitää Suomessa sitä, että meillä satamat ovat suuria työllistäjiä.

– Automatisoinnissa ei ole lähtökohtana se, että se vähentäisi työpaikkoja. Seuraus se kyllä on, sanoo Koskinen.

Satamissamme jo nyt tietokone ohjaa koneiden liikkumista antaen ohjeet kuljettajille. Täysautomaatioon ei Suomen satamissa päästä kuitenkaan pitkään aikaan.

Kommentoi artikkelia

Jos haluat kommentoida nimettömänä, voit tehdä sen seuraavasti:
Kirjoita nimimerkkisi Nimi-kenttään, valitse Kommentoin mieluummin vieraana -kenttä ja lisää sähköpostiosoitteesi sähköpostikenttään. Sähköpostiosoite ei näy kommentoinnin yhteydessä. Voit myös kommentoida rekisteröityneenä luomalla tilin Disqus-palveluun tai kirjautumalla kommentointiin esimerkiksi Facebookin tai Twitterin avulla.