Miehikkälä ärähti Kymenlaakson liitolle

Miehikkälä arvostelee lausunnossaan Kymenlaakson liittoa maaseudun unohtamisesta. Kunta mainitaan sen mukaan vain jäsenmaksuosuustaulukossa.

Tuntematon

Kymenlaakson liitto saa Miehikkälän kunnanhallitukselta kritiikkiä maaseutualueiden käsittelystä liiton tulossuunnitelmassa ja toiminnallisissa tavoitteissa.

Hallitus antoi maanantaina lausunnon liiton tulossuunnitelmasta vuosille 2019-2022, ensi vuoden talousarviosta ja toiminnallisista tavoitteista. Lausunnon mukaan Kymenlaakson maaseutualueita ei lainkaan ole huomioitu liiton suunnitelmissa ja tavoitteissa.

Lausunnon mukaan liiton tavoitteissa puhutaan kestävästä aluerakenteesta, jonka voi tulkita tarkoittavan yhteiskuntarakenteen tiivistämistä. Miehikkälä on lausunnon mukaan suhteellisen harvaan asuttu maaseutukunta ja kunnan kehittämistarpeet on otettava huomioon maakuntakaavaratkaisuissa. Kuntaan syntyvät uudet työpaikat ovat kestävän aluerakenteen edistämistä parhaimmillaan ja maakuntakaavaratkaisujen pitää olla sen mukaisia.

Lausunnossa muistutetaan lisäksi, että Miehikkälän kunnan pinta-ala on noin kahdeksan prosenttia maakunnan pinta-alasta. Kun lukuun lisätään maakunnan kaikki muut maaseutualueet, päästään merkittävään osaan koko maakunnan pinta-alasta.

On huolestuttavaa, että maaseudun elinvoimaisuuden kehittämistä ei ole kirjoitettu auki maakuntaliiton toiminnallisiin tavoitteisiin eikä avaintuloksiin, lausunnossa todetaan.

Miehikkälä on lausunnon mukaan mainittu tavoitteissa vain jäsenmaksuosuustaulukossa.

Myös Virolahden kunnanhallitus antoi maanantaina lausunnon Kymenlaakson liiton ensi vuoden budjetista ja vuosien 2019-2022 taloussuunnitelmasta. Virolahdella ei ole niihin huomautettavaa.