Kotkamillsin yhteyteen tuleva biokaasulaitos vähentäisi raskasta liikennettä ja hajuhaittoja

Kotkan kaupunkirakennelautakunta käsittelee tehtyä YVA-selvitystä maanantaina.

Kimmo Seppälä

Biokaasulaitos sijoittuisi Kotkamillsin viereen, olemassa olevalle tehdasalueelle. Laitos tulisi näkymään erityisesti mereltä päin.
Biokaasulaitos sijoittuisi Kotkamillsin viereen, olemassa olevalle tehdasalueelle. Laitos tulisi näkymään erityisesti mereltä päin.

Kotkan kaupunkirakennelautakunta näyttänee Kotkamillsin yhteyteen kaavaillulle biokaasulaitokselle vihreää valoa. Kotkamillsin tehdasalueen kaakkoisosaan on suunnitteilla biokaasulaitos, joka hyödyntää paperitehtaan sivutuotteena syntyvää lietettä. Tehdas tuottaisi kaasua, lämpöä, höyryä, hiilidioksidia sekä biokaasua liikenteeseen.

Laitoksen suunniteltu valmistumisaika on vuosi 2020. Sen tuotantomäärä on arvioitu olevan enimmillään 17 000 tonnia kuiva-ainetta vuodessa.

Kaupunkirakennelautakunta saa Eco Protechin (aiemmin Envor Protech) tekemän ympäristövaikutusten arviointiselvityksen käsiteltäväkseen ensi maanantaina.

Laitoksen rakennuspaikkaa kiitellään hyväksi. Suurimpia rakennelmia ovat kaksi säiliön muotoista mädätysreaktoria sekä kaasusäiliöt, joiden väritykseen kaupunki toivoo kiinnitettävän huomiota.

Vähemmän liikennettä ja hajua

YVA-selvityksen mukaan biokaasulaitoksen myötä tehtaalle kulkeva raskas liikenne vähenee nykyisestä viidestä rekasta puoleen rekkaan viikossa, kun lietettä ei tarvitse enää ajaa pois alueelta. Tehdasalueen ulkopuolelle sijoittuva jakeluasema lisää liikennettä paikallisesti jonkin verran. Selvityksessä esitetään, että laitoksessa syntyvää biokaasua voitaisiin käyttää muun muassa Kotkan bussiliikenteessä.

Kotkan kaupungin mielestä on hyvä, jos biokaasulaitoksen myötä nykyiset lietteen käsittelystä aiheutuvat hajuhaitat vähenevät.

Seuraavaksi ELY-keskuksen arvio

Hankkeen arvioidaan rakentamisvaiheessa työllistävän 90—120 henkilöä, joista 50—70 Kotkan alueelta. Arviointiselostuksen mukaan biokaasulaitos tulisi tarjoamaan 8—10 pysyvää työpaikkaa, joiden lisäksi laitos välillisesti työllistää kunnossapitoa ja tukipalveluita.

Hankkeen työllistävä vaikutus rakentamisvaiheessa on arviolta 90—120 henkilöä, joista Kotkan alueelle kohdistuisi 50—70 henkilöä.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus käsittelee YVA-lupaa ensi vuonna. ELY-keskus on pyytänyt lausuntoja ympäristönsuojelusta, maankäytöstä, sosiaali- ja terveysasioista sekä teknisestä toimesta vastaavista lautakunnista tammikuun alkuun mennessä.

Juttua on muokattu kello 20.15. Muutettu aikamuotoja.

Luetuimmat