Haminan — Kotkan sataman liikenne-ennätys rikkoutui jo marraskuussa

Tammi-marraskuussa satamassa kävi lähes 3000 laivaa.

Ella Karttunen

Haminan — Kotkan sataman vuositason liikenne-ennätys rikkoutui selvästi jo marraskuussa.
Haminan — Kotkan sataman vuositason liikenne-ennätys rikkoutui selvästi jo marraskuussa.

Huolimatta satamatoimintaa hankaloittaneista työtaisteluista, Haminan — Kotkan sataman vuositason liikenne-ennätys rikkoutui selvästi jo marraskuussa.

Tammi-marraskuussa sataman kautta kulki 16 534 618 tonnia tavaraa, joka on 11,0 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Koko viime vuonna satamassa käsiteltiin 16 167 573 tonnia eli nyt jo 11 kuukaudessa tavaraa kulki 367 045 tonnia enemmän kuin koko viime vuoden aikana yhteensä.

Vienti on kasvanut voimakkaasti. Tammi-marraskuussa eniten kasvoi luokka muu tavara, joka koostuu pääosin Nord Stream 2 projektiin liittyvistä murskekivilaivauksista. Niin ikään kappaletavaran, sellun, kuivabulkin, nestebulkin ja sahatavaran määrät olivat selkeästi edellisvuoden tasoa suurempia. Viennissä väheni vain paperin määrä.

Tuonnissa kehitys oli vastakkaista ja se laski 21,7 prosenttia. Eniten vähennystä oli kuivabulkin määrässä ja lisäksi laskivat raakapuun, kappaletavaran ja muun tavaran kuljetukset. Sen sijaan nestebulkin tuonti kasvoi.

Transitoliikenne kasvoi tarkastelujaksolla 4,7 prosenttia ja kotimaanliikenne supistui 30,4 prosenttia.

Kontteja satamassa käsiteltiin 4,1 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten ja laivoja satamassa kävi tammi-marraskuussa melkein 3000 kappaletta.

Luetuimmat