Itäinen rantarata ja itärata nytkähtivät molemmat saman verran eteenpäin – Kymenlaakson maakuntakaavaehdotuksessa vaihtoehtojen mahdollisuudet ovat tasavertaiset

Helsingistä itään suunnitellulle ratalinjaukselle on edelleen kaksi vaihtoehtoa: Kotkan tai Kouvolan kautta. Kymenlaakson maakuntajohtaja Jaakko Mikkola korostaa maakuntakaavaehdotuksen olevan vaihtoehdot mahdollistava. Päätöksen ratalinjauksesta tekee maan hallitus. Ennen päätöksentekoa Etelä-Kymenlaakson kunnat pyrkivät vaikuttamaan päätöksentekijöihin.

Elisa Tuovinen

Itäisen rantaradan kannattajien mielestä hankkeessa pitäisi tarkastella muitakin näkökulmia kuin matka-aikojen lyhenemistä henkilöliikenteessä.
Itäisen rantaradan kannattajien mielestä hankkeessa pitäisi tarkastella muitakin näkökulmia kuin matka-aikojen lyhenemistä henkilöliikenteessä.

Kymenlaakson maakuntakaavaehdotus ja sen mukana ratalinjaukset pääsevät etenemään. Kymenlaakson maakuntahallitus käsitteli perjantaina kaavaehdotuksesta jätettyjä yhteensä 38:aa lausuntoa.

Maakuntajohtaja Jaakko Mikkola kertoo, että ylimääräinen hallituksen kokous järjestettiin, jotta saatiin lisää aikaa lausuntoihin perehtymiseen. Kokouksen lopputulokseen eli siihen, että kaava voi edetä nähtäville asetettavaksi, Mikkola on tyytyväinen.

– Loppu hyvin, kaikki hyvin, voi sanoa näin virkamiehenä, Mikkola toteaa.

Kaava mahdollistaa eri ratavaihtoehdot

Keskustelua etelän ja pohjoisen välisestä näkemyserosta siitä, pitäisikö ratalinjauksen Helsingistä itään kulkea Kouvolan vai Kotkan kautta, ei hallituksessa käyty.

– Keskustelua on käyty koko syksyn ajan. Sitä pakettia ei avattu.

Kaavassa on esitetty ratalinjauksille eri vaihtoehtoja ja sen mukaan, mitä maan hallitus päättää, kaava mahdollistaa valitun ratkaisun.

– Kymenlaakson liitto ei asiaa päätä. Kaava ei ole toimeenpaneva vaan mahdollistava, Mikkola painottaa.

Ratalinjauksiin vain yksi muutos

Kaavaehdotukseen tehtiin yksi ratalinjauksia koskeva muutos. Linjauksissa on Haminan Merkjärven kohdalla kaksi vaihtoehtoista reittiä kohti Luumäkeä. Kaavassa oli aiemmin yhteystarvenuoli. Merkintä muutettiin kahdeksi ohjeelliseksi linjaukseksi hallituksen ollessa muutoksesta yksimielinen.

Mikkolan mukaan tehty muutos selkeytti kaavaehdotusta ja paransi Kouvolan ja Kotkan kautta linjattujen vaihtoehtojen tasavertaisuutta. Samanlainen merkintä kuin nyt Merkjärven kohdalle tehtiin, oli itäradan linjauksessa jo Elimäellä Teuroinen–Keltti-välillä.

Kymenlaakson liitto ei asiaa päätä. Kaava ei ole toimeenpaneva vaan mahdollistava. — Jaakko Mikkola

Kaava nähtäville helmikuun lopulla

Seuraavaksi maakuntahallitus päättää 17. helmikuuta maakuntakaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville 30 päiväksi. Yleisöllä on silloin mahdollisuus ottaa kantaa kaavaehdotukseen.

– Sen jälkeen katsotaan nähtävilläoloaikana tulleet mielipiteet ja lausunnot. Niiden jälkeen on vielä mahdollista korjata kaavaehdotusta, Mikkola sanoo.

Juha Rika

5771304.jpg

Edelleen kaksi vaihtoehtoa radalle Helsingistä itään

Liikenne- ja viestintäministeriöllä on työpöydällään itään suuntautuvista ratahankkeista kaksi vaihtoehtoa: yhteydet Helsinki–Vantaan lentokentältä Porvooseen ja sieltä joko Kouvolaan tai rannikkoa pitkin Kotkaan.

Kymenlaakson rannikkokuntien ja Loviisan yhteinen lobbaus itäisen rantaradan puolesta koki joulukuun alussa vastatuulta, kun maan hallitus erosi. Työ ratahankkeen puolesta oli päässyt vauhtiin ja hallituksen päätöstä kahden ratalinjauksen välillä odotettiin maaliskuussa.

– Olimme syksyllä ehtineet tavata liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin (sd.), sitten tavoittelimmekin Timo Harakkaa (sd.), kertoo Kotkan kehitysjohtaja Terhi Lindholm.

Ministeritapaaminen maaliskuussa

Viime marraskuussa joukko itäisen rantaradan puolestapuhujia ja asiantuntijoita oli koolla Helsingissä. Tilaisuuden jälkeen hallitus erosi ja monet tapaamiset on pitänyt sopia uudestaan. Uusi liikenneministeri tapaa itäisen rantaradan puolestapuhujat maaliskuussa.

– Ministeriöstä saimme viestin, että tapaamisia järjestetään vasta siinä vaiheessa, kun meneillään olevat selvitykset ovat valmistuneet, Lindholm sanoo.

Ella Karttunen

Kymenlaakson maakuntajohtaja Jaakko Mikkola kertoo maakuntakaavaehdotuksen tulevan yleisön nähtäville helmikuun lopulla.
Kymenlaakson maakuntajohtaja Jaakko Mikkola kertoo maakuntakaavaehdotuksen tulevan yleisön nähtäville helmikuun lopulla.

Väyläviraston selvitys valmistuu helmikuussa

LVM:n toimeksiannosta selvityksiä ratahankkeista tekee Väylävirasto. Lindholmin mukaan selvityksissä tarkastellaan ainakin henkilöliikenteen matka-aikoja eri vaihtoehdoissa.

– Meidän viestimme on koko ajan ollut, että vaihtoehdoista tarvitaan laajemmat selvitykset. Itäinen rantarata nopeuttaa matka-aikoja, mutta muitakin vaikutuksia pitää tarkastella, Lindholm toteaa.

Selvitysten valmistumisaikataulut ovat venyneet. Alunperin valmista piti olla vuodenvaihteessa. Viimeisen tiedon mukaan selvitykset valmistuvat helmikuun aikana ja samalla siirtyy myös päätöksentekoaika.

Kuntiakin kuullaan vielä

Itäisen rantaradan puolestapuhujien mielestä päätöksenteon pitää pohjautua riittävään tietoon.

– Meidän toiveemme on, että ratalinjausten vaikutuksia paitsi matka-aikoihin, myös koko maan talouskasvuun, työllisyyteen, aluekehitykseen ja ilmastoon tulee tarkastella kattavasti. Mieluummin otetaan enemmän aikaa ja katsotaan vaikutuksia laajasti kuin että tehdään nopeasti iso miljardiluokan päätös, Lindholm toteaa.

Selvitystyön jälkeen kuullaan muun muassa mukana olevia kuntia.

– Toivon, että kuulemiseen käytetään asian merkittävyyden vuoksi riittävästi aikaa ennen päätöksentekoa.

Linda Varoma

Liikenne- ja viestintäministeriön Väylävirastolla teettämien selvitysten odotetaan valmistuvan helmikuun aikana. Hallituksen päätöstä eteenpäin vietävästä ratavaihtoehdosta ei kuitenkaan voida odottaa alkuperäisen aikataulun mukaan maaliskuussa.
Liikenne- ja viestintäministeriön Väylävirastolla teettämien selvitysten odotetaan valmistuvan helmikuun aikana. Hallituksen päätöstä eteenpäin vietävästä ratavaihtoehdosta ei kuitenkaan voida odottaa alkuperäisen aikataulun mukaan maaliskuussa.

Lobbausta jatketaan

Ennen päätöksentekoa eteläiset kunnat pyrkivät vaikuttamaan päättäjiin, jotta itäisen rantaradan vaihtoehto saisi suurimman kannatuksen.

Kotka, Hamina, Loviisa, Pyhtää ja Virolahti ovat sopineet jatkavansa yhteistyötä. Ne ovat yhdessä hankkineet viestintätukea viestintätoimisto Kreab Helsingiltä ja selvityksen WSP Finland Oy:ltä. Kreab laati kunnille viestintäsuunnitelman syksyllä ja yhteistyötä haluttiin jatkaa.

Selkein ratkaisu on se, että pysyttäisiin voimassa olevan maakuntakaavan merkinnöissä. — Terhi Lindholm

WSP Finlandin työn lopputuotteena on selvitys, jossa on päättäjille suunnattuja, ajatuksia herättäviä näkökulmia. Itäistä rantarataa käsitellään koko Suomen rataverkon ja elinkeinoelämän kannalta. Helmikuussa valmistuva työ perustuu faktoihin ja asiantuntija-arvioihin.

– Tavoitteena on tehdä keskustelunavaus ja nostaa uusia näkökulmia aiheesta, Lindholm kertoo.

Ella Karttunen

Kotkan kehitysjohtaja Terhi Lindholmin mukaan itäinen rantarata tuottaa eniten uutta ja on Suomen kannalta paras investointi.
Kotkan kehitysjohtaja Terhi Lindholmin mukaan itäinen rantarata tuottaa eniten uutta ja on Suomen kannalta paras investointi.

Odottava tunnelma

Itäisen rantaradan ympärillä ilmapiiri on Lindholmin mukaan odottava. Se, miten asiat uuden hallituksen aikana etenevät, ei ole vielä täysin selvää.

– Kymenlaaksossa ollaan kahden eri hankkeen kautta vastakkainasettelun tilassa, mikä ei ole hyvä, mutta tässä tilanteessa se vain on realiteetti.

Kymenlaakson maakuntakaavan etenemistä maakuntahallituksessa seuraavat tarkasti kaikki kunnat. Vaikka maakuntakaavasta päätetään lopullisesti vasta kesällä, Lindholmin mukaan se, minkälaista keskustelua ratalinjauksista käydään, on merkittävää.

– Selkein ratkaisu on se, että pysyttäisiin voimassa olevan maakuntakaavan merkinnöissä. Mutta se jää nähtäväksi, miten maakuntahallituksen päätökset menevät. Joka tapauksessa olemme siinä tiedossa, että päätös ratalinjauksista tehdään valtakunnan tasolla.