Kotkassa, Haminassa ja Virolahdella työllisyystilanne synkkeni, Pyhtäällä ja Miehikkälässä kirkastui

Uusia avoimia työpaikkoja oli tammikuussa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Päivä Heiskanen

Siivous oli yksi ammattialoista, joissa avoimia työpaikkoja oli aiempaa enemmän.
Siivous oli yksi ammattialoista, joissa avoimia työpaikkoja oli aiempaa enemmän.

Työttömien työnhakijoiden määrä oli Kaakkois-Suomessa tammikuun lopussa 0,8 suurempi kuin vuoden 2019 tammikuussa. Eri seutukunnissa työllisyystilanteen kehitys on ollut kovin erilaista.

Kotkan–Haminan seudulla työttömiä oli tammikuussa 43 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Prosentuaalinen kasvu on yhden prosentin luokkaa. Työttömien määrä kasvoi Haminassa, Kotkassa ja Virolahdella. Sen sijaan Pyhtäällä ja Miehikkälässä työttömiä oli vähemmän kuin vuosi sitten.

Imatran seudulla kasvua oli selvästi Kotkan–Haminan seutua enemmän. Siellä työttömiä oli 375 henkilöä eli 17 prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 tammikuussa.

Työttömien määrä pieneni eniten Kouvolan seutukunnassa. Siellä työttömänä oli tammikuussa 279 henkilöä eli 5 prosenttia vähemmän kuin vertailuajankohtana.

Kotkan–Haminan seudulla lukumääräisesti eniten pitkäaikaistyöttömiä

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Kaakkois-Suomessa oli tammikuussa 12,3 prosenttia. Kunnittain korkein työttömyysaste oli Imatralla (16,6 prosenttia) ja matalin Taipalsaarella (7,6 prosenttia).

Kotkassa työttömänä oli 14,8 prosenttia ja Haminassa 11 prosenttia työvoimasta. Pyhtään työttömyysaste oli 9,0 prosenttia, Virolahden 12,5 prosenttia ja Miehikkälän 10,3 prosenttia.

Pitkäaikaistyöttömien määrä oli 9 prosenttia pienempi kuin vuoden 2019 tammikuussa. Lukumääräisesti eniten pitkäaikaistyöttömiä on Kotkan–Haminan seudulla ja vähiten Imatran seudulla.

Nuorten työttömien määrä väheni 8 prosentilla edellisvuoteen verrattuna. Nuorten työttömien määrä oli laskusuunnassa Kouvolan, Lappeenrannan sekä Kotkan–Haminan seuduilla. Imatran seudulla määrä nousi 3 prosentin verran.

Kaakkois-Suomen työttömistä työnhakijoista oli ulkomaiden kansalaisia 1 484. Se vastaa 9 prosentin osuutta kaikista kaakon työttömistä.

Palvelu- ja myyntityössä työttömyys laski, rakennuspuolella kasvoi

Työttömyys laski kaikilla muilla koulutusasteilla paitsi ylemmällä perusasteella, toisella asteella ja erikoisammattikoulutusasteella.

Ammattiryhmittäin työttömyys väheni eniten palvelu- ja myyntityöntekijöillä. Myös erityisasiantuntijoiden ammattiryhmässä työttömien määrä laski selvästi. Sen sijaan johtajien, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden, prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden sekä ammatteihin luokittelemattomien ryhmissä työttömyys kasvoi.

Avoimia työpaikkoja enemmän kuin vuosi sitten

Uusia avoimia työpaikkoja oli 3 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin toimisto- ja laitossiivoojille, myyjille, avustaville keittiötyöntekijöille, elintarviketeollisuuden prosessityöntekijöille ja ravintola- ja suurtaloustyöntekijöille.