Oikeudelta ei herunut helpotuksia — Kantturankosken kalatie on rakennettava, kuten aluehallintovirasto edellyttää

Kantturankosken Voima Oy enteilee toiminnan lopettamista nykyisillä kalatien lupaehdoilla.

Oikeudelta ei herunut helpotuksia — Kantturankosken kalatie on rakennettava, kuten aluehallintovirasto edellyttää

Kantturankosken Vesivoima Oy:n yritys saada valituksella helpotuksia Virolahdella sijaitsevan Kantturankosken kalatietä koskeviin ehtoihin ei johtanut tulokseen. Vaasan hallinto-oikeus on säilyttänyt kaikki Etelä-Suomen aluehallintoviraston kalatien rakentamiselle asettamat ehdot ja hylännyt voimayhtiön valituksen.

Kantturankosken Voima Oy halusi lupamääräyksistä poistettavaksi neljä kohtaa ja kahden kohdan muuttamista.

Yhtiön mukaan rakentamiselle on yleensä asetettu 6 – 10 vuoden määräaika.

Yhtiön mukaan aluehallintovirasto oli lisännyt oma-aloitteisesti lupamääräyksiin muun muassa smolttiohjureita eli poikasten uintia ohjaavien ohjurien asentamisvelvoitteen sekä vedenmäärän mittaus-, muutos- ja raportointivelvoitteet. Yhtiön mukaan kyseisiä määräyksiä ei ole asetettu ELY-keskuksen vastaaville hankkeille.

Toiminta voi loppua

Yhtiön mukaan kyseisten velvoitteiden määrääminen on myös ennenaikaista, sillä yhtiö pitää kalojen nousua Kantturankosken padolle nykyisin mahdottomana, koska virta on sen mukaan suljettu alajuoksulla esteellä.

Yhtiön valituksen mukaan kyseisten velvoitteiden säilyminen lupaehdoissa merkitsee niin huomattavaa kustannusta yhtiölle, että seurauksena on todennäköisesti voimalan toiminnan lopettaminen.

Yhtiö vaati oikeudelta myös pidennystä kalatien rakentamisen aikatauluun. Lupaehtojen mukaan rakentamistyöt on aloitettava kahden vuoden kuluttua ja saatettava olennaisilta osin loppuun neljän vuoden kuluttua lupapäätöksen voimaantulosta. Yhtiön mukaan rakentamiselle on yleensä asetettu 6 – 10 vuoden määräaika.

Lisäksi yhtiö olisi halunnut helpotuksia veden juoksutusmääräyksiin.

Määräykset säilyivät

Hallinto-oikeus ei muuttanut miltään osin Kantturankosken kalatien lupaehtoja. Oikeus muun muassa toteaa, että lupamääräysten tulee olla siinä määrin kattavat ja riittävät, että kalatien kelvollinen toiminta voidaan saavuttaa.

Oikeuden mukaan ELY-keskuksen aikaisemmin Korkeimmalle hallinto-oikeudelle antaman lausunnon mukaan Kantturankosken alapuoliset koskialueet on kunnostettu kalataloudellisesti vuonna 2002, jolloin tehtiin kalannousun mahdollistavat muutokset Kantturankosken alapuoliseen Myllykosken patoon. Tällöin juuri Kantturankosken padosta tuli kalankulkua estävä rakenne.

Kalatien käyttöönoton lykkääminen ei oikeuden mukaan ole perusteltua, sillä hanke ei poikkea tavanomaisesta rakennushankkeesta eikä siten tarvitse normaalista poikkeavaa toteutusaikaa.

Pitkä kamppailu

Kantturankosken Vesivoima Oy taisteli kalatien rakentamista vastaan vuonna 2015, jolloin se vei asian Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Oikeus velvoitti yhtiön tuolloin aloittamaan kalatien rakentamisen valmistelun kahden vuoden kuluessa.

Kiistan laittoi alulle Kantturankosken voimalaitoksen entinen omistaja Kymenlaakson Sähkö Oy, joka ei suostunut noudattamaan voimalaitoksen lupaehtoihin vuonna 1924 kirjattua kalatien rakentamisvelvoitetta. Kantturankosken Vesivoima Oy osti laitoksen Kymenlaakson Sähköltä vuonna 2011.

Luetuimmat