Hamina varautuu lunastuksiin — Sataman laajentumismahdollisuus halutaan turvata

Kaupunki hakee lunastusmahdollisuutta Hillonlahden pohjoispuoleisilla alueilla sijaitseville kiinteistöille.

Hamina varautuu lunastuksiin — Sataman laajentumismahdollisuus halutaan turvata

Haminan kaupunki aikoo hakea Maanmittauslaitokselta lunastustoimitusta 11 kiinteistölle ja lukuisille kiinteistöjen yhteisalueosuuksille Hillonlahden pohjoispuoleisilla alueilla. Mahdollisten lunastustoimitusten kohteena olevista kiinteistöistä kolme on vakituisessa asuinkäytössä olevia omakotitaloja. Muut joko loma-asuntoja tai asuinkäytöstä poistuneita omakotitaloja. Lunastussuunnitelmien kohteena olevien maa- ja vesialueiden yhteispinta-ala on noin 18 hehtaaria.

Haminan kilpailukykyvaliokunta teki lunastustoimituksen hakemisesta esityksen kaupunginhallitukselle keskiviikkona. Lunastustoimitusta hakemalla kaupunki varautuu siihen, että vapaaehtoiset kaupat eivät kyseisellä alueella jostain syystä onnistu. Neuvotteluja alueiden ostamisesta kaupungille on meneillään, mutta kaikkien kiinteistönomistajien kanssa kauppaneuvottelut eivät ole onnistuneet. Eriäviä näkemyksiä on muun muassa kauppahinnoista. Myös joidenkin kiinteistöjen omistussuhteiden epäselvyydet vaikeuttavat kaupantekoa.

0,5 miljoonan euron lunastukset

Kaupunki varautuu lunastettavien kohteiden osalta noin 500 000 euron kokonaiskorvauksiin. Korvaussumman määräävät lunastustoimituksessa toimituksessa toimitusmiehet.

Kaupunki hankkii Hillonlahden pohjoispuolelta alueita satamatoimintojen laajentumista varten. Hillonlahden pohjoispuolisten alueiden käyttöönotto sataman laajentumiseen edellyttää mittavaa louhintaa ja tasaamista. Yksityinen maanomistus ja alueella asuminen ovat käytännössä este tasauksen toteuttamiselle.

Kaupunki on määrätietoisesti jo vuosia ostanut sataman läheisyydestä kiinteistöjä sataman tuleviin tarpeisiin.