Voimajohto Haminasta Virojoelle – 26 kilometriä voimalinjaa tehdään noin viidellä miljoonalla eurolla

Uusi voimalinja rakennetaan kuluvan vuoden aikana.

Juha Rika

Voimajohto Haminasta Virojoelle – 26 kilometriä voimalinjaa tehdään noin viidellä miljoonalla eurolla

Mittava voimajohdon rakentaminen on alkanut Haminasta itään Virojoelle. Voimajohdon pituudeksi tulee noin 26 kilometriä ja sen rakentaminen maksaa noin viisimiljoonaa euroa.

Voimajohdon rakentava Kaakon Alueverkko Oy on Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n ja Haminan Energian omistama alueverkkoyhtiö, joka hallinnoi 110 kV alueverkkoja Kotkasta itään.

Uusi voimajohto parantaa sähkön laatua ja toimitusvarmuutta Haminan, Virolahden ja Miehikkälän alueilla.

Rakennustyöt ovat käynnistyneet helmikuussa puuston poistamisella ja rakentaminen maastossa alkaa ensi kuussa. Johdon arvioidaan valmistuvan kuluvan vuoden loppuun mennessä.

– Rakentaminen on käynnistynyt hyvin, mutta on tällä hetkellä haasteellista sekä puiden poiston että pylväiden rakentamisen kannalta, kun maasto on paikoitellen hyvin pehmeää. Johdon matkalla noin 20 pylväspaikkaa sijoittuu pehmeiköille. Jos maastoon ei päästä suunnitelmien mukaisesti, niin johdon valmistuminen saattaa myöhästyä suunnitellusta aikatulusta, Kaakon Alueverkon toimitusjohtaja Tuomo Hakkarainen toteaa

Kaakon Alueverkko rakentaa kuluvana vuona myös toisen voimalinjan. Juurikorpi-Vehkjärvi -voimajohdon rakentamisen suunnittelu on loppusuoralla ja kyseisen noin 13 kilometrin linjan rakentaminen alkaa syksyllä.

K