UPM:n biojalostamossa voi valmistaa uusiutuvaa dieseliä sekä kerosiinia - YVA-arviointi sekä selvitykset ovat meneillään

Kimmo Seppälä

Biojalostamoa on suunniteltu Kotkan Mussaloon entisen voimalaitoksen tontille.
Biojalostamoa on suunniteltu Kotkan Mussaloon entisen voimalaitoksen tontille.

UPM-Kymmene aikoo valmistaa Kotkaan suunnitellussa biojalostamossa korkealaatuisia biopolttoaineita tie-, laiva- sekä lentoliikenteen käyttöön. Tuotannon pääpainoksi on kaavailtu uusiutuvaa dieseliä. Yhtiön mukaan myös kerosiinin valmistus on mahdollista. Hankkeen selvitystyö sekä samaan aikaan tehtävä ympäristövaikutusten arviointi kestävät noin vuoden.
Laitoksen nestemäisten biopolttoaineiden ja -kemikaalien valmistuskapasiteetti tulee olemaan enintään 700 000 tonnia vuodessa. Tuotteilla voidaan korvata fossiilisia raaka-aineita myös kemianteollisuudessa. Bioetanolin valmistus Kotkassa ei kuulu suunnitelmiin.
UPM selvittää metsähakkeen, rypsin sukuisen carinatan ja jätteen käyttöä raaka-aineina. Yhtiö on toimittanut Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman Mussalon biojalostamosta. Sitä koskeva yleisötilaisuus pidettiin Kotkassa torstaina.

Juttua muokattu kello 19.11. Jutusta korjattu kirjoitusvirheitä.