Hevosalan koulutusta vahvistetaan Harjussa — Uusi toimitusjohtaja ja rehtori Pauli Karihtala haluaa oppimiskeskuksesta valtakunnallisesti näkyvän ja puoleensavetävän

Karihtala lupaa Harjussa kehitettävän edelleen myös matkailupalvelujen tarjontaa.

Harjun uusi toimitusjohtaja ja rehtori Pauli Karihtala sanoo Harjussa edelleen panostettavan hevoskoulutukseen.
Harjun uusi toimitusjohtaja ja rehtori Pauli Karihtala sanoo Harjussa edelleen panostettavan hevoskoulutukseen.

Harjun oppimiskeskus Virolahdella saa uuden toimitusjohtajan ja rehtorin Pohjantähti -opistosta Kemistä. Kasvatustieteen maisteri, insinööri AMK Pauli Karihtala aloittaa uudessa tehtävässään helmikuun 1. päivänä. Perehtymisen hän aloitti Harjussa vuodenvaihteen jälkeen.

Mikä sai sinut hakeutumaan Harjun oppimiskeskuksen toimitusjohtajaksi ja rehtoriksi?

— Mielenkiinto ammatilliseen koulutukseen, johon on reformin myötä tullut monia eri ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia kehittää koulutusta sekä sen sisältöjä. Harjun oppimiskeskuksen monipuolinen toimintaympäristö, joka antaa paljon mahdollisuuksia toteuttaa erilaisia kehittämishankkeita. Kymenlaakso on myös alueena jo pidempään kiinnostanut meitä perhesyistä ja olemme suunnitelleet muuttoa alueelle.

Miten luonnehdit Harjun oppimiskeskuksen tehtäviä ja asemaa?

— Laaja-alainen koulutus- ja palvelutarjonta ja siihen tehdyt investoinnit vahvistavat tulevaisuuden kehittämistyötä ja Harjun oppimiskeskuksen asemaa alueella sekä valtakunnallisesti.

Yksityisenä toimijana koulutustarpeisiin voidaan reagoida nopeasti ja uusien avauksien tekeminen, kuten uusiin koulutustehtäviin laajentuminen, on mahdollista. Hyvät verkostot ja yhteistyötahot ovat keskeisiä menestystekijöitä ja vahvuuksia, joiden avulla Harjun oppimiskeskus on tulevaisuuden koulutus- ja tutkimuskeskus.

Harjussa tarjotaan hevosalan, puutarha-alan, maatalousalan, metsäalan sekä luonto- ja ympäristöalan ammatillista koulutusta. Onko skaala sopiva, vai tarvittaisiinko jotain lisää tai karsintaa?

— Koulutustehtävät ovat jo pitkään olleet Harjun oppimiskeskuksen toimintakulttuurin ja ammatillisen koulutuksen perinteisiä suuntautumisaloja. Suhdanteet muuttuvat ajan myötä ja on varmasti hyvä miettiä, kuinka oppimisympäristöjä voidaan kehittää. On myös mahdollista löytää sopivia täydentäviä ja toisiaan tukevia elementtejä, joissa voidaan hyödyntää olemassa olevia oppimisympäristöjä uudella tavalla. Kaikki luonnonvara-alan painotukset ovat tärkeitä Harjulle.

Harju on profiloitunut voimallisesti hevosalan koulutukseen. Ypäjä on kuitenkin alan johtava laitos Suomessa. Muuttuuko asetelma tulevina vuosina ja jatkuuko satsaus hevosalan koulutukseen edelleen Harjussa?

— Hevosalan koulutus ja muu toiminta hevosalalla ovat Harjun oppimiskeskuksen vahvuuksia. Tätä osa-aluetta vahvistetaan edelleen ja hyvänä esimerkkinä tästä on jo viime vuonna toteutettu investointi hevosten aktiivipihattoon ja sen käyttöönotto. Harjussa halutaan profiloitua hevosen hyvinvointiin ja siihen liittyvään tutkimukseen. Oppilaitoksessa on aloitettu tutkimushanke, joka keskittyy muun muassa ratsastajan ja hevosen fyysisen suorituskyvyn ja hyvinvoinnin tutkimiseen. Kaikki uuteen teknologiaan ja sen hyödyntämiseen tehtävät satsaukset tulevat vaikuttamaan Harjun asemaan menestyksellisesti.

Harjussa on viime vuosina panostettu koulutuksen lisäksi myös erilaisten matkailupalvelujen tarjoamiseen. Onko suunta oikea? Seuraava askel?

— Harju on upea ja perinteinen kohde, jonka historia ja luontoläheisyys ovat menestystekijöitä matkailunpalveluiden näkökulmasta nyt sekä tulevaisuudessa. Matkailupalveluiden tarjontaa tullaan kehittämään edelleen ja sille uskon olevan kysyntää. Yhteistyö on mahdollisuus ja keino, jolla tarjontaa halutaan edelleen lisätä sekä monipuolistaa.

Miten Harju tulee muuttumaan sinun aikanasi eli millaisen puumerkin pyrit jättämään?

— Haluan kehittää Harjun oppimiskeskuksen monialaista toimintaa ammatillisesti sekä eri palveluiden tuottajana. Uusien oppimisympäristöjen ja toimintaympäristöjen kehittämisen avulla haluan ja uskon, että Harju kehittyy valtakunnallisesti näkyväksi oppimiskeskukseksi, johon halutaan saapua.

Pauli Karihtala

Harjun oppimiskeskuksen toimitusjohtaja ja rehtori 1.2.2020 alkaen

Aikaisempi työpaikka: Pohjantähti -opiston rehtori, Kemi

Ikä: 50

Koulutus: kasvatustieteen maisteri, insinööri AMK

Perhesuhteet: naimisissa

Asuinpaikka (tuleva): Harju, Virolahti

Harrastukset: uinti, kuntosali, ulkoilu, kalastus sekä mäyräkoirat Kerttu ja Tilta