Kotkan kaupunki jatkaa ylityökieltoa

Yli- ja lisätöitä saa tehdä vain erityisen painavista ja perustelluista syistä. Kielto perustuu siitä saatavaan säästöön.

Tarja Särkkä

Kotkan kaupungin työntekijät saavat tehdä ylitöitä vain erityisen painavista syistä.
Kotkan kaupungin työntekijät saavat tehdä ylitöitä vain erityisen painavista syistä.

Kotkan kaupunginhallitus päättää maanantaina jatkaa yli- ja lisätyökieltoa vuosina 2019—2020.

Kielto on toiminut tehokkaana säästökeinona henkilöstökuluissa. Esimerkiksi vuonna 2012 Kotkan kaupungin yli- ja lisätyökustannukset olivat lähes 790 000 euroa, vuoden 2017 lopussa hieman yli 400 000 euroa.

Kotkassa yli- ja lisätyön teettäminen on ollut kiellettyä jo usean vuoden ajan. Kieltoa jatketaan, koska kaupungin talous vaatii edelleen tiukkaa kustannuskuria.

Yli- ja lisätöitä voidaan tehdä erittäin painavista ja perustelluista syistä ja aina esimiehen hyväksynnällä. Työntekijän tehdessä ylitöitä oma-aloitteisesti niitä ei korvata rahana eikä vapaa-aikana.

Jatkossa yli- ja lisätöiden määrää seurataan puolivuosittain. Tarvittaessa esimieheltä pyydetään selvitys, jos ylitöitä alkaa kerääntyä. Lipunnostojen, lumitöiden ja Meripäivien aiheuttamat ylityöt pyritään minimoimaan työvuorosuunnittelun tehostamisella.