Iso lasku troolaripalosta Kotkassa - hovioikeus hyväksyi aluksen omistajan yli 40 000 euron korvausvaatimuksen

Troolarissa tulipalon aiheuttaneen 20-vuotiaan kotkalaismiehen tuomio pysyi ennallaan Itä-Suomen hovioikeudessa. Hovioikeus oli myöntänyt miehelle jatkokäsittelyluvan korvausvelvollisuuden osalta. Syyksilukemisen, sakkorangaistuksen ja rikosuhrimaksun osalta hovioikeus ei käsitellyt asiaa.

Mies oli mennyt troolariin omin luvin vappupäivän iltana vuonna 2017. Hytissä mies laukaisi löytämänsä hätäraketin, joka sytytti hytin tuleen. Hytti tuhoutui palossa.

Kymenlaakson käräjäoikeus velvoitti miehen korvaamaan troolarin omistaneelle yhtiölle vaurioista 41 698 euroa ja lisäksi oikeuskuluja 1 744 euroa. Mies vaati hovioikeudessa, että vahingonkorvaus alennetaan 150 euroon.

Valituksen mukaan vahinkotarkastuksessa veneen käyväksi arvoksi varusteineen oli arvioitu 10 000 euroa, mikä oli myös veneen vakuutusarvo. Vakuutusyhtiö maksoi omistajalle troolarista sen täyttä arvoa vastaavan korvauksen vähennettynä arvonlisäverolla ja vakuutuksen omavastuulla. Valituksen mukaan yhtiön vahingoksi jäi lopulta 150 euron omavastuu.

Troolaria oli kunnostettu tuhansilla euroilla

Troolarin omistaja osti veneen 50 000 eurolla syksyllä 2014. Tämän jälkeen alukseen tehtiin korjaus- ja parannustöitä useilla tuhansilla euroilla. Omistajan mukaan troolari oli ollut käytössä vain veneilykauden 2016. Kunnostusten jälkeen alus oli viimeistymaalausta vaille valmis Tall Ship’s Race -tapahtumaan kesällä 2017.

Hovioikeuden mukaan sillä, mistä arvosta yhtiö oli vakuuttanut omaisuutensa, ei ollut merkitystä veneen käypää arvoa arvioitaessa. Oikeudessa esitetyn näytön perusteella hovioikeus hyväksyi veneen käyväksi arvoksi vahinkohetkellä 50 000 euroa. Näin ollen vakuutuskorvauksen jälkeen troolarin omistajan vahingoksi jäi 41 698 euroa.

Hovioikeudessa miehen maksettavaksi tuli vielä 1800 euroa oikeudenkäyntikuluja.

Kommentoidut