Mainostornin lupa perusteltu — Zsarin mainostornista ei lautakunnan mielestä ole haittaa liikenteelle

Rakennuslautakunta pitää päätöstä Zsarin mainostornista oikeana ja esittää ELY-keskuksen valituksen hylkäämistä.

Antti-Jussi Larvio

Zsarin mainostorni kuvattuna moottoritieltä Haminan suunnasta.
Zsarin mainostorni kuvattuna moottoritieltä Haminan suunnasta.

Zsar Oy:lle myönnetty lupa sijoittaa ostoskylän mainostorni eli mainospyloni moottoritien varteen Vaalimaalla on Virolahden rakennuslautakunnan mukaan perusteltu. Lautakunta antoi tiistaina Itä-Suomen hallinto-oikeudelle lausunnon Pirkanmaan ELY-keskuksen mainostornin sijoittamista koskevasta valituksesta.

Virolahden vs. rakennustarkastaja oli aiemmin hylännyt Zsar Oy:n toimenpideluvan mainostornin sijoittamiseksi moottoritien varteen Vaalimaalle. Zsar Oy teki kyseisestä päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja Virolahden rakennuslautakunta hyväksyi sen huhtikuussa. Oikaisuvaatimuksen hyväksyminen merkitsi, että Zsar Oy sai luvan sijoittaa mainostornin hakemalleen paikalle.

Antti-Jussi Larvio

Zsar Oy:n mainostorni häiritsee ELY-keskuksen mielestä liikenteenohjauslaitteiden havaitsemista. Torni kuvattuna Vaalimaan suunnasta.
Zsar Oy:n mainostorni häiritsee ELY-keskuksen mielestä liikenteenohjauslaitteiden havaitsemista. Torni kuvattuna Vaalimaan suunnasta.

Pirkanmaan ELY-keskus on sitkeästi ollut mainostornin sijoittamista vastaan. Vs. rakennustarkastaja nojautui ensimmäisessä päätöksessään ELY-keskuksen vastustavaan lausuntoon ja hylkäsi Zsar Oy:n hakeman toimenpideluvan. Yhtiön tekemän oikaisuvaatimuksen hyväksymisen jälkeen ELY-keskus vei asian hallinto-oikeuteen.

Kilpailee huomiosta

Oikeudelle toimittamassaan valituksessa ELY-keskus toteaa Zsarin mainostornin paikan olevan juuri ennen ELY-keskuksen sijoittamaa tieinformaatiotaulua sekä Vaalimaan kiertoliittymän ja eritasoliittymän välisellä opastusalueella. Valituksessa painotetaan, ettei mainos saa sijainnillaan kilpailla tienkäyttäjän huomiosta liikenteen ja liikenteen ohjauslaitteiden kanssa. ELY-keskus vaatii siten hallinto-oikeutta kumoamaan lautakunnan päätöksen.

Etäisyydet riittäviä

Rakennuslautakunnan oikeudelle antaman lausunnon mukaan mainostorni ei sijainnillaan kilpaile tienkäyttäjän huomiosta liikenteen ja liikenteen ohjauslaitteiden kanssa. Mainostorni ei myöskään ole ympäristön kanssa ristiriidassa. Lausunnon perustelujen mukaan mainostornin ja tieinformaatiotaulun etäisyys on tiesuuntaisesti mitattuna Vaalimaalta päin 132 metriä ja tienreunasta mitattuna on mainostornille 58 metriä. Mainostornilta Lappeenrannan opastetaululle on etäisyyttä 184 metriä. Etäisyyttä on mitattu myös Haminasta päin katsottuna tieinformaatiotaululta mainostornille, jolloin etäisyys on 132 metriä.