Yksityiskoulu Haminan kyläkoulujen pelastajaksi?

Kannusjärven ja Metsäkylän koulujen korvaamista yksityiskoululla selvitetään

Kimmo Seppälä

Kannusjärven koulua uhkaa Metsäkylän koulun tavoin lakkauttaminen. Kylät ovat alkaneet selvittää koulujen pelastamisvaihtoehtoja.
Kannusjärven koulua uhkaa Metsäkylän koulun tavoin lakkauttaminen. Kylät ovat alkaneet selvittää koulujen pelastamisvaihtoehtoja.

Lakkautusuhan alla olevien Kannusjärven ja Metsäkylän koulujen korvaaminen yksityiskoululla selvitetään. Ajatus kannatusyhdistyksen perustamisesta pyörittämään molempien kylien yhteistä koulua syntyi Kannusjärven ja Metsäkylän yhteisessä kyläkokouksessa maanantaina Haminassa.

Esille nousi myös vaihtoehto, jossa kyläyhdistykset tai jotkin muut kylän toimijatahot hankkivat kylien koulukiinteistöt ja vastaavat jatkossa niiden käyttö- ja huoltokustannuksista. Koulutoiminta jatkuisi tuolloin Metsäkylässä ja Kannusjärvellä Haminan kaupungin alaisena kaupungin maksaessa kiinteistöjen ylläpitäjille vuokraa koulutoiminnan osalta.

Kimmo Seppälä

Mikäli yksityiskouluvaihtoehto toteutuisi, opetus jatkuisi silloinkin molemmissa kouluissa. Kuvassa Metsäkylän koulu.
Mikäli yksityiskouluvaihtoehto toteutuisi, opetus jatkuisi silloinkin molemmissa kouluissa. Kuvassa Metsäkylän koulu.

Oppilaita liian vähän

Vaihtoehtoisia tapoja Kannusjärven ja Metsäkylän koulujen säilyttämiselle on kylillä jouduttu pohtimaan, sillä Haminan kaupunginvaltuusto antoi tammikuun lopulla kasvatus- ja koulutusvaliokunnalle tehtäväksi valmistella Metsäkylän ja Kannusjärven koulujen lakkauttamisen lukuvuoden 2020-2021 alusta alkaen.

Valtuuston päätös liittyi viime vuoden maaliskuussa valtuustossa päätettyyn uuden koulun rakentamiseen Husulan koulun tilalle. Tuolloin päätettiin myös, että mikäli kouluprosessin aikana todetaan oppilasmäärän olevan alle 30 missä tahansa Haminan kouluista, kyseisen koulun toiminta siirtyy Husulaan tai kouluja yhdistetään. Kriteeri täyttyy Kannusjärven ja Metsäkylän kouluissa.

Kyläyhdistykset ovat valinneet työryhmän selvittämään molempia esille tulleiden koulujen jatkamiseen tähtääviä vaihtoehtoja. Työryhmän tueksi tulee tiimi, jossa ovat Kehittämisyhdistys Sepra ry:n, Helsingin yliopiston Ruralia-Instituutin ja Yksityiskoulujen Liitto ry:n edustus.

Toimilupa tarpeen

Mikäli päädytään yksityiskoulun perustamiseen, sille on haettava valtioneuvostolta toimilupa. Tuolloin molempien kyläkoulujen yhteinen kannatusyhdistys hakisi lupaa jo kevään 2019 aikana, sillä lupakäsittely kestää vuoden.

Yksityiskoulu toimisi kahdessa toimipisteessä, Kannusjärvellä ja Metsäkylässä, mutta se olisi hallinnollisesti yhtä koulua. Kannatusyhdistys tai muu kylätoimija hankkisi koulukiinteistöt nimiinsä ja palkkaisi opettajat sekä muun tarvittavan henkilökunnan. Se myös huolehtisi työnantajavelvoitteista ja muista lakisääteisistä tehtävistä.

Yksityiskoulumallissa valtionosuudet tulevat opetuksen järjestäjälle eli kannatusyhdistykselle ja koulutoiminnan kustannukset katetaan pääosin valtion varoin. Osa tukipalveluista voidaan ostaa kaupungilta ja osa tuottaa mahdollisesti yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimintamallilla.

Kannusjärven ja Metsäkylän koulujen lakkautusvalmistelut käynnistyivät tiistaina kasvatus- ja koulutusvaliokunnassa. Valiokunta päätti palata valmisteluun 13. päivänä maaliskuuta, jolloin sillä ovat käytettävissään oppilasennusteet ja suunnitelma koulukuljetusjärjestelyistä. Kyläkokouksen päätös kouluvaihtoehtojen selvittämisestä tuotiin valiokunnalle tässä vaiheessa epävirallisesti tiedoksi.