Kantasataman ohjausryhmän puheenjohtaja vaihtuu

Nina Brask erosi ohjausryhmästä esteellisyyssyistä. Tilalle Kotkan kaupunginhallitus valitsi Sami Virtasen. Uudesta puheenjohtajasta päätetään ohjausryhmässä.

Kimmo Seppälä

Kotkan kaupunginhallitus päätti maanantaina esittää valtuustolle Kantasataman asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lisäksi hallitus valitsi Sami Virtasen (sd.) Nina Braskin (sd.) tilalle Kantasataman ohjausryhmään.
Kotkan kaupunginhallitus päätti maanantaina esittää valtuustolle Kantasataman asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lisäksi hallitus valitsi Sami Virtasen (sd.) Nina Braskin (sd.) tilalle Kantasataman ohjausryhmään.

Kotkan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Nina Brask (sd.) on eronnut Kantasataman ohjausryhmästä. Brask toimi ohjausryhmän puheenjohtajana. Hän jätti tehtävänsä esteellisyyssyistä.

Ohjausryhmän tehtävänä on valmistella Kantasatamaan suunniteltua Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin kampuksen, tapahtumakeskuksen ja hotellin kokonaisuutta.

Kaupunginhallitus valitsi maanantaina Braskin tilalle ohjausryhmään Sami Virtasen (sd.).

Puheenjohtajan paikasta päättää ohjausryhmä. Varapuheenjohtajana on toiminut Xamkin hallituksen puheenjohtaja Jyrki Koivikko.

Ohjausryhmässä on edustajia Xamkilta, Kymenlaakson kampuskiinteistöiltä, Kotkan kaupungilta ja Cursorilta.

Kantasataman kaava seuraavaksi valtuustoon

Kotkan kaupunginhallitus esittää valtuustolle Kantasatama II -kaavan hyväksymistä. Hallitus perehtyi asemakaavan muutokseen maanantaina.

Kaavamuutos mahdollistaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kampuksen, tapahtumakeskuksen ja hotellin sijoittumisen Kantasatamaan merikeskus Vellamon viereen.

Kantasataman kaavaan kuuluu Vellamon tontin lisäksi Satamakadun pohjoispuolella oleva korttelialue, osa Satamakadusta ja Tornatorintiestä sekä osia Kotkamillsin tehdasalueesta ja uuden poliisiaseman korttelista. Alue on noin 15 hehtaarin kokoinen.

Outlet-keskus ei kuulu nyt muutettavana olevaan kaavaan.

Asemakaavaratkaisussa ei ole tehty erillistä tonttijakoa. Ratkaisu mahdollistaa suunnitelmien kehittämisen edelleen. Alueelle voi kaavan hyväksymisen jälkeen sijoittua hotelleja, liiketiloja ja asuinrakennuksia.

Kotka myy vuokratontin satamalle

Kotkan kaupunki myy Haminan—Kotkan satamalle tontin, jonka satamayhtiö on jo aiemmin vuokrannut. Steveco Oy on rakennuttanut tontille UPM Kymmenelle selluhallin ja hallinnollisesti on helpompaa, jos satama omistaa tontin ja sen vieressä olevan lisäalueen.

Tontin pinta-ala on noin 20 000 neliömetriä ja lisäalueen 32 000 neliömetriä.

Myyntihinta on hieman vajaat 2,8 miljoonaa euroa. Kauppasumma kirjataan kaupungin tämän vuoden taseeseen. Ostaja maksaa hinnan viiden vuoden kuluttua kaupantekopäivästä.