Hamina pysyy uimahallihallikaupan takana — asunto-osakeyhtiö vei kaupan oikeuteen

Hamina vaatii entisen uimahallin kaupasta tehdyn valituksen hylkäämistä. Kaupunki torjuu bulvaaniväitteet ja pitää kauppahintaa käypänä.

Kimmo Seppälä

Entisen uimahallin altaat ovat tyhjinä, sillä halli jäi pois käytöstä uuden uimahallin valmistuttua.
Entisen uimahallin altaat ovat tyhjinä, sillä halli jäi pois käytöstä uuden uimahallin valmistuttua.

Haminan entisen uimahallin tiloihin oikeuttavien osakkeiden myynti on Haminan kaupungin hallintopäällikkö Maria Ovaskan mukaan hoidettu laillisesti ja kaupunginhallituksen toimivallan puitteissa. Kaupunginhallitus saa maanantaina käsittelyynsä Ovaskan Itä-Suomen hallinto-oikeudelle laatiman lausunnon valituksesta, jolla vaaditaan uimahallia koskevan kaupan purkamista.

Oikeuteen asian on vienyt Asunto-osakeyhtiö Haminan Satamakatu 3, jonka osakkeenomistajiin kaupunki uimahalliosakkeiden kautta kuuluu.

Halli myytiin virolaiselle yhtiölle

Kiista koskee kaupunginhallituksen kesäkuussa tekemää päätöstä myydä uimahallin tiloihin oikeuttavat osakkeet virolaiselle Kuntovoima OU:lle 1001 eurolla. Päätökseen sisältyi myös yhteistyösopimus, jonka perusteella kaupunki sitoutuu maksamaan 200 000 euroa virolaiselle konsulttiyhtiö Lemman OU:lle palkkiona vuokralaisten etsinnästä tiloihin.

Asunto-osakeyhtiö toteaa valituksessaan päätöksen kohtelevan kuntalaisia epäyhdenvertaisesti, sillä kaupungin nykyisin maksama yhtiövastike tulee yhtiön mukaan lopulta osakkeenomistajien maksettavaksi. Vastike on suuruudeltaan noin 9 000 euroa kuukaudessa.

Kaupungin lausunnon mukaan voidaan paremminkin pohtia, onko kaupunki kohdellut taloyhtiön asukkaita paremmin kuin muita kaupunkilaisia maksaessaan useita vuosia ylisuurta vastiketta käyttämättömästä tilasta.

Käypä hinta

Valituksessa todetaan myös, että päätös loukkaa hyvää hallintotapaa ja on siten lainvastainen. Valituksen mukaan menettely muistuttaa tilannetta, jossa epäonnistunut yksityisyritys käyttää bulvaania välttääkseen lainmukaiset velvoitteet.

Kaupungin lausunnossa väite torjutaan toteamalla muun muassa, että asia valmisteltiin hyvin ja julkisen tarjouskilpailun jälkeen osakkeet myytiin korkeimman tarjouksen tehneelle taholle. Lisäksi lausunnossa muistutetaan, että osakkeisiin kohdistuva 408 301 euron yhtiölainaosuus huomioiden kauppahintaa voidaan pitää erittäin huonokuntoisesta ja käyttötarkoitukseen soveltumattomasta uimahallitilasta vähintäänkin käypänä. Bulvaaniviittauksen lausunnossa todetaan olevan vailla juridista pohjaa.

Kauppaa koskevaa päätöstä ei ole vielä pantu täytäntöön, sillä kauppakirjan mukaan se allekirjoitetaan vasta kun päätös on lainvoimainen.