Tuomioistuintoimintaa keskitetään Kouvolaan — Uudistuksen seurauksena Kymenlaakson käräjäoikeudessa käsiteltäisiin 65000 summaarista riita-asiaa vuosittain

Oikeusministeri Antti Häkkäsen mukaan keskittämisen tarkoituksena on nopeuttaa ja parantaa summaaristen riita-asioiden käsittelyä.

Jussi LopperiSummaaristen
asioiden käsittelyä koskeva uudistus on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2019
alusta, samaan aikaan käräjäoikeusverkoston uudistuksen kanssa.
Summaaristen asioiden käsittelyä koskeva uudistus on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2019 alusta, samaan aikaan käräjäoikeusverkoston uudistuksen kanssa.

 Summaaristen riita-asioiden käsittely on tarkoitus keskittää yhdeksään käräjäoikeuteen, joista yksi on Kymenlaakson käräjäoikeus Kouvolassa. Eduskunta aloitti tänään keskittämistä koskevan hallituksen esityksen käsittelyn.

Oikeusministeri Antti Häkkäsen mukaan esityksen tarkoituksena on nopeuttaa ja parantaa summaaristen riita-asioiden käsittelyä.
— Tarkoituksena on vahvistaa Kouvolassa Kymenlaakson käräjäoikeutta oikeudellisena osaamiskeskittymänä, toteaa Häkkänen tiedotteessa.

Summaarisia ovat sellaiset riidattomat velkomisasiat, jotka käräjäoikeus ratkaisee kirjallisessa menettelyssä. Lisäksi summaarisiin kuuluvat muun muassa häätöä koskevat riidattomat asiat. Nykyisin summaarisia asioita käsitellään kaikissa käräjäoikeuksissa.

65 000 summaarista riita-asiaa vuodessa

Kymenlaakson käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluisi summaarisissa asioissa Itä-Suomen hovioikeuspiiri eli Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen käräjäoikeudet, lukuun ottamatta Pyhtään kuntaa.

Pyhtään summaariset riita-asiat käsiteltäisiin ruotsinkielisen väestönosan kielellisten oikeuksien turvaamiseksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, joka perustetaan käräjäoikeusverkoston uudistuksen yhteydessä Vantaalle.

— Keskittämisen myötä Kymenlaakson käräjäoikeudessa käsiteltäisiin esityksen mukaan noin 65 000 summaarista riita-asiaa vuodessa. Asioiden käsittely myös yhdenmukaistuisi, mikä lisäisi kansalaisten yhdenvertaisuutta ja oikeusturvan saatavuutta, sanoo Häkkänen tiedotteessa.

Uudistus voimaan vuoden 2019 alusta

Summaarisia asioita käsitteleviin käräjäoikeuksiin tarvitaan lisähenkilöstöä muista käräjäoikeuksista. Henkilöstön tarve vähenee niissä käräjäoikeuksissa, joissa summaarisia riita-asioita ei enää jatkossa käsiteltäisi.

Muut summaarisia asioita käsittelevät käräjäoikeudet olisivat esityksen mukaan Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudet.

Summaaristen asioiden käsittelyä koskeva uudistus on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2019 alusta, samaan aikaan käräjäoikeusverkoston uudistuksen kanssa.