Itäisen rantaradan kuntien johtajat eivät luovuta ja aikovat jatkaa vaikuttamista pitkäjänteisesti – "Rannikon ratayhteys palvelisi koko maan elinkeinoelämää"

Kaupunkien ja kuntien johtajat ovat sitä mieltä, että ratalinjaus tehtiin poliittisin perustein ja kapea-alaisesti vain kotimaan henkilöliikenteen näkökulmasta.

Linda Varoma

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksessä todettiin erikseen, että päätös ei sulje pois muiden idän suunnan liikenneyhteyksien kehittämistä.  Arkistokuva.
Talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksessä todettiin erikseen, että päätös ei sulje pois muiden idän suunnan liikenneyhteyksien kehittämistä. Arkistokuva.

Kotkan, Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Loviisan kaupunkien ja kuntien johtajat muistuttavat, että hallituksen tekemä päätös käynnistää itäradan suunnittelu Kouvolan kautta ei sulje itäistä rantarataa pois yhtenä vaihtoehtona. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksessä todettiin erikseen, että päätös ei sulje pois muiden idän suunnan liikenneyhteyksien kehittämistä.

– Me jatkamme vaikuttamista pitkäjänteisesti, toteavat kaupunkien ja kuntien johtajat yhteisessä tiedotteessaan.

Johtajat toteavat, että itäradan rakentamisesta päätetään vasta tulevina vuosikymmeninä ja he uskovat ajan käyvän Kotkan ja Loviisan kautta kulkevan rantaradan hyväksi.

– Kaupunkien, maakuntaliittojen ja valtion tulee kaavoitus- ja maankäyttöratkaisuilla varmistaa itäisen rantaradan säilymisen toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona.

Rannikon ratayhteys palvelisi koko maan elinkeinoelämää

Väyläviraston selvitykset osoittivat, että itäisen rantaratavaihtoehdon potentiaali on suurempi tavaraliikenteessä ja kansainvälisten yhteyksien vahvistamisessa Pietarin kautta Venäjälle.

– Rannikon ratayhteys palvelisi koko maan elinkeinoelämää ja vientiä ja kytkisi kokonaan uuden työmarkkina-alueen pääkaupunkiseudun kasvuun. Nämä tekijät vaikuttavimmin vahvistaisivat Suomen pitkän aikavälin kilpailukykyä. Samalla se toisi kokonaan uusia ihmisryhmiä ilmastoystävällisen raideliikenteen piiriin, mitä Kouvola-vaihtoehto ei tee, vedotaan tiedotteessa.

"Linjaus tehtiin vain henkilöliikenteen näkökulmasta"

Kaupunkien ja kuntien johtajat ovat sitä mieltä, että ratalinjaus tehtiin poliittisin perustein ja kapea-alaisesti vain kotimaan henkilöliikenteen näkökulmasta.

–  Hallitus ei tehnyt hallitusohjelmaansa kirjattua laaja-alaista selvitystä isojen ratahankkeiden vaikutuksista ja jätti noudattamatta tiedolla johtamisen periaatettaan.

Valitulla linjauksella ei myöskään ole varausta Uudenmaan maakuntakaavassa.

"Suunnitelmat ehtivät vanhentua"

Kuntien ja kaupunkien johtajat muistuttavat, että koronapandemia kasvattaa valtion velkaa eikä kaikkia suuria ratahankkeita kyetä toteuttamaan tulevina vuosikymmeninä.

– Tulevat hallitukset joutuvat miettimään monta kertaa, kannattaako Kouvola-vaihtoehdon tuomaan 13 minuutin aikasäästöön investoida kahta miljardia euroa.

Johtajat uskovat myös, että pääradan Helsinki-Tampere -välin yli 5–8 miljardin välttämättömät investointitarpeet syövät suuren osan lähivuosikymmeninä ratoihin käytettävistä varoista.

– On todennäköistä, että Kouvolan kautta kulkevan ratavaihtoehdon suunnitelmat ehtivät vanhentua ennen kuin edellytykset varsinaiselle rakentamispäätökselle syntyvät.

Miljardit eurot voitaisiin käyttää viisaamminkin, toteavat itäistä rantarataa ajaneiden kuntien ja kaupunkien johtajat.

– On harmillista, että yhteisiä varoja poltetaan suunnitteluun, jonka jatko on hyvin epävarma. Sen sijaan nykyisten Savon ja Karjalan nopeutus olisi todellinen ja kustannustehokas teko Itä-Suomen hyväksi.

Luetuimmat