Kymenlaaksossa autoileville ikäihmisille sattuu eniten henkilövahinkoja risteyskolareissa — Liikenneturvan koulutuksessa keskustellaan siitä, milloin olisi järkevää luopua ajokortista ja ajamisesta

Ikää enemmän ajamisen turvallisuuteen ja mielekkyyteen vaikuttavat enemmän kuljettajan terveydentila ja kunto. Oman ajokyvyn ja -taidon ylläpitäminen onnistuu kuitenkin parhaiten säännöllisesti ajamalla.

Aleksi Makkonen

Liikenneturva järjestää yhteistyössä Kotkan ikäihmisten neuvoston kanssa 65 vuotta täyttäneille räätälöidyn ennakoivan ajamisen koulutuksen.
Liikenneturva järjestää yhteistyössä Kotkan ikäihmisten neuvoston kanssa 65 vuotta täyttäneille räätälöidyn ennakoivan ajamisen koulutuksen.

Yli 64-vuotiaiden liikennekuolemien määrä on noussut 13 prosentilla viimeisen kymmenen vuoden aikana. Viimeisen kolmen vuoden aikana on vuosittain kuollut keskimäärin 73 ja loukkaantunut 820 yli 64-vuotiasta tienkäyttäjää. Vuoden 2017 tietojen mukaan 237 ikäryhmään kuuluvaa loukkaantui vakavasti.

Liikenneturva järjestää yhteistyössä Kotkan ikäihmisten neuvoston kanssa 65 vuotta täyttäneille räätälöidyn ennakoivan ajamisen koulutuksen.

Koulutus toteutetaan tällä ja ensi viikolla Kotkan kaupungintalolla ja ensimmäisen kerran Kaakkois-Suomessa. Ennakkotehtävässä osallistujilta kysyttiin sekä omia vahvuuksia että heikkouksia kuljettajana. Yleisimmin esiintyvistä heikkouksista muodostetaan muutama keskeinen teema koulutukselle.

— Tähän mennessä saatujen kokemusten perusteella ennakkotehtävien pohjalta on muodostunut yllättäviäkin teemoja. Aiemmin testatuilla kursseilla on keskusteltu esimerkiksi liiallisen nopeuden aiheuttamista riskeistä liikenteessä. Sitä ei usein yleisessä keskustelussa mielletä ikäkuljettajan heikkoudeksi, kertoo yhteyspäällikkö Tarja Korhonen Liikenneturvasta.

Koulutukseen sisältyy paljon yhteistä keskustelua sekä ratkaisujen pohtimista erilaisten onnettomuusriskien vähentämiseksi. Lisäksi osallistujat saavat tietoa ja vinkkejä kouluttajalta. Keinoja riskien vähentämiseksi löytyy usein myös osallistujien ilmoittamista vahvuuksista ja kokemuksista kuljettajana.

Risteys on usein riskipaikka ikääntyneelle

Vuonna 2017 tieliikenteessä menehtyneistä kolmannes ja loukkaantuneista 15 prosenttia oli iäkkäitä. Lähes kaksi kolmesta heistä menehtyi ja yli puolet loukkaantui taajamien ulkopuolella.

— Kymenlaaksossa ikäihmisille eli yli 64-vuotiaille sattuu suunnilleen saman verran liikenneonnettomuuksia kuin muuallakin maassa keskimäärin. Eniten henkilövahinkoja ikäihmisille sattuu risteyskolareissa. Risteykseen tullessa ei huomata, että sieltä tuleekin joku.

Kaakkois-Suomessa välimatkat ovat pitkiä, eikä syrjäseudulla ole välttämättä juurikaan joukkoliikennettä. Usein omalla autolla liikkuminen onkin ainoa mahdollisuus liikkumiseen.

— Kuten esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Suomessa, myös Kaakkois-Suomessa väestö ikääntyy. On kuitenkin yksilöllistä, milloin ikäihmisen olisi hyvä luopua ajokortista ja autolla ajamisesta. Ikää enemmän siihen vaikuttavat henkilön terveydentila ja kunto. Haluamme koulutuspäivien aikana herättää keskustelua myös siitä, milloin autoilu ei enää ole turvallista ja milloin omaehtoinen ajokortista luopuminen olisi järkevää.

Oman ajokyvyn ja -taidon ylläpitäminen onnistuu parhaiten säännöllisesti ajamalla.

— Koulutuksessa keskustelemme ikääntymisen vaikutuksista autolla ajamiseen. Jos esimerkiksi leskeksi jäänyt henkilö on tavallisesti pariskunnan matkoilla ajaneen puolison kuoleman jälkeen epävarma ajotaidoistaan, voi hän mennä autokouluun kertaamaan ajamiseen liittyviä asioita. Tiedän esimerkiksi yhden leskirouvan, joka sai lapsiltaan lahjakortin autokoulun ajotunneille. Hän sai opastusta muun muassa parkkihalliin ajamisessa ja auton tankkaamisessa ja ajelee nyt varmemmin ottein liikenteessä.