Tilaajalle

Kotkalta erittäin kriittinen lausunto maakuntakaavasta — Pahimmillaan vaikeasti tulkittavat merkinnät vaikeuttaisivat rantaradan tulevaisuutta

Kotka pitää uuden maakuntakaavaehdotuksen ratamerkintöjä keskenään ristiriitaisina ja vaikeasti tulkittavina. Pahimmillaan ratalinjauksen toteutuminen rannikkoa pitkin voisi vaikeutua.

Jussi Lopperi

Itäiselle ratayhteydelle on Kymenlaakson uudessa maakuntakaavaehdotuksessa kaksi vaihtoehtoista linjausta. Kotkan kaupunki kritisoi lausunnossaan kaavan ratamerkintöjä.
Itäiselle ratayhteydelle on Kymenlaakson uudessa maakuntakaavaehdotuksessa kaksi vaihtoehtoista linjausta. Kotkan kaupunki kritisoi lausunnossaan kaavan ratamerkintöjä.

Kotkan kaupunki antaa kipakoita kommentteja Kymenlaakson maakuntakaavan 2040 -ehdotuksesta. Kotkan mukaan kaavaehdotukseen tehdyt muutokset ratamerkinnöistä ja -määräyksistä eivät ole nykyiseen kaavaan verrattuna johdonmukaisia.