Hovioikeus ei myöntänyt Goodrockille lupaa valittaa — Käräjäoikeuden päätös jää noudatettavaksi

Hovioikeus katsoo, että sillä ei tässä vaiheessa ole perusteita arvioida Goodrock Oy:n taloudellista tilannetta toisin kuin mitä käräjäoikeus on tehnyt.

Katja Juurikko

Hovioikeus ei myöntänyt Goodrockille lupaa valittaa — Käräjäoikeuden päätös jää noudatettavaksi

Hovioikeus ei myöntänyt ohjelmatoimisto Goodrock Oy:lle lupaa valittaa käräjäoikeuden tuomiosta. Käräjäoikeuden päätös jää noudatettavaksi. Hovioikeus katsoo, että sillä ei tässä vaiheessa ole perusteita arvioida Goodrock Oy:n taloudellista tilannetta toisin kuin mitä käräjäoikeus on tehnyt. Tämän vuoksi Goodrock Oy:n hakemus täytäntöönpanokiellon tai keskeytysmääräyksen antamisesta hylätään.

Aiemmin Goodrock Oy ilmoitti tyytymättömyytensä Kymenlaakson käräjäoikeuden 23. joulukuuta tekemään päätökseen. Päätöksen perusteella Goodrock Oy:n varallisuus ja luottotiedot osoittavat, että se voi antaa ulosottomiehelle vakuuden vahingosta, joka Leikari Ravintolat Oy:lle voi syntyä sen omaisuuden takavarikoinnista, jos takavarikko myöhemmin osoittautuukin tarpeettomaksi.

Goodrock Oy pyysi tuolloin käräjäoikeutta jatkamaan aikaisemmin tekemäänsä päätöstä Leikari Ravintolat Oy:n omaisuuden takavarikosta, niin että sen 67 300 euron suuruinen, maksamattomista esiintyjäpalkkioista kertynyt saatava on turvattu. Väliaikainen turvaamistoimipäätös on voimassa 20. tammikuuta asti.

Goodrock pyysi samassa yhteydessä itselleen vapautusta vakuuden asettamisesta, koska yhtiön varallisuus ei riittäisi vakuuden asettamiseen vireillä olevassa takavarikkoasiassa.