Kymenlaakson erikoissairaanhoidon jonot ovat pysyneet kurissa koronasta huolimatta – Hoitotakuu ylittyy joskus pari viikkoa

Jonoa kertyy tyypillisesti etenkin tyräleikkauksiin, joita tehdään Kymsotessa runsaasti.

Mirja Hussain

Hoitotakuun mukaan potilaan on päästävä hoitoon kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Valmiuslaki antoi kuitenkin keväällä mahdollisuuden siirtää kiireetöntä hoitoa koronatilanteen takia. Leikkausten lykkäämiset ovat synnyttäneet hoitojonoja monissa sairaanhoitopiireissä.
Hoitotakuun mukaan potilaan on päästävä hoitoon kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Valmiuslaki antoi kuitenkin keväällä mahdollisuuden siirtää kiireetöntä hoitoa koronatilanteen takia. Leikkausten lykkäämiset ovat synnyttäneet hoitojonoja monissa sairaanhoitopiireissä.

Kymsote perui keväällä koronaepidemian takia ison osan kiireettömistä leikkauksistaan. Poikkeustilanne ei näy kuitenkaan tämänhetkisissä hoitojonoissa.

– Korona on vaikuttanut erikoissairaanhoidon jonoihin vähemmän kuin olisi voinut kuvitella. Jonotilanne ei tällä hetkellä juurikaan poikkea viime vuoden vastaavasta tilanteesta, kertoo johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa Kymsotesta.

Heinäkuussa enemmän leikkauksia kuin vuosi sitten

Mäntymaan mukaan tämä selittyy sillä, että uusia lähetteitä tuli korona-aikana tavanomaista vähemmän. Näin leikkausjonoihin ei kertynyt uusia potilaita.

– Pääsimme palaamaan erikoissairaanhoidossa normaaliin toimintaan jo kesällä. Heinäkuussa leikkausten määrä oli jopa suurempi kuin vuosi sitten.

Mäntymaan mukaan Kymsote joutui supistamaan leikkaustoimintaa maaliskuusta toukokuuhun merkittävästi. Samaan aikaan päivystys- ja kiireellisten leikkausten osuus lisääntyi.

Erikoissairaanhoidon kiireetöntä toimintaa peruttiin koronaepidemian vuoksi eniten huhtikuussa. Leikkauksia tehtiin kuun aikana noin 60 prosenttia siitä mitä yleensä vastaavana aikana.

Hoitotakuussa pysytään pääsääntöisesti

Uusien lähetteiden määrä ei ole noussut elo-syyskuussa tavanomaista suuremmaksi, Mäntymaa kertoo. Hoitojonot voivat kuitenkin syksyn mittaan pidentyä.

– Oletettavasti lähetemäärä normalisoituu vähitellen. Kaikki tahot, kuten terveysasemat, toimivat nyt täysillä ja yrittävät saada kiireetöntä hoitoa tarvitsevat potilaat eteenpäin.

Hoitotakuun mukaan potilaan on päästävä erikoissairaanhoidon puolella leikkaushoitoon viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.

– Pysymme hoitotakuussa pääsääntöisesti. Jokunen viikon parin ylitys saattaa tulla tuohon kuuden kuukauden määräaikaan.

Syynä voi olla esimerkiksi se, että tiettyjä leikkauksia suorittamaan on liian vähän tekijöitä.

– Emme ole joutuneet turvautumaan leikkaustoiminnassamme ostoihin yksityiseltä sektorilta.

Hoitotakuu ei aina toteudu tyräleikkauksissa

Jonoa kertyy tyypillisesti esimerkiksi tyräleikkauksiin, koska niitä tehdään Kymsotessa runsaasti, ja ne ovat yleensä kiireettömiä.

– Uusimman tilaston mukaan mediaaniodotusaika tyräleikkaukseen on vähän päälle kolme kuukautta. Tämä tarkoittaa sitä, että puolet jonottajista on jonottanut leikkaukseen pääsyä alle kolme kuukautta ja puolet yli kolme kuukautta.

Mäntymaan mukaan myös hoitotakuun ylityksiä on tällä hetkellä eniten juuri tyräleikkauksissa.

Kuudessa kuukaudessa leikkaukseen

Hoitotakuu

Hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta.

Arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on tehtävä kolmessa kuukaudessa lähetteen saapumisesta.

Jos potilaan katsotaan tarvitsevan sairaalahoitoa, se on aloitettava viimeistään kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa (alle 23-vuotiaat) hoidon tarpeen arvioinnin edellyttämät tutkimukset ja erikoislääkärin arviointi on toteutettava kuudessa viikossa lähetteen saapumisesta. Hoito on järjestettävä kolmessa kuukaudessa hoidon tarpeen toteamisesta.

Jos asiakasta ei pystytä hoitamaan Kymsoten alueella määräajassa, potilaalle on järjestettävä mahdollisuus päästä hoitoon joko toiseen sairaanhoitopiiriin tai yksityissektorille. Potilaalle ei aiheudu tästä ylimääräisiä kuluja.

Aluehallintovirastot ja Valvira valvovat hoitoon pääsyn toteutumista.

Kommentoidut