Suomen ensimmäinen öljyntorjunnan harjoituspaikka Kotkaan

Sunilan jätevedenpuhdistamon vanha allas kunnostetaan uuteen käyttöön öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristöksi.

Kai Skyttä

Öljyvahingoissa käytettäviä erilaisia laitteita ja menetelmiä päästään testaamaan Kotkassa oikealla öljyllä testialtaassa. Arkistokuvassa öljyntorjuntapuomeja.
Öljyvahingoissa käytettäviä erilaisia laitteita ja menetelmiä päästään testaamaan Kotkassa oikealla öljyllä testialtaassa. Arkistokuvassa öljyntorjuntapuomeja.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa alkavassa hankkeessa Kotkaan rakennetaan öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristö. Kaksivuotinen hanke alkaa lokakuun alussa.

Öljyntorjunnan menetelmiä ja laitteiden testausta varten tehdään testausympäristö Kymen Veden Sunilan jätevedenpuhdistamon käytöstä poistetun jätevesialtaan yhteyteen. Allas on halkaisijaltaan noin 30 metriä ja yli 6 metrin syvyinen. Suuri koko mahdollistaa muun muassa täyden mittakaavan torjunta- ja keräyslaitetestaukset ja eri öljylaatujen torjunta- ja vuotokäyttäytymisen tutkimuksen.

Ensimmäinen testipaikka oikealla öljyllä

Testiympäristössä toimisivat niin Xamkin öljyntorjunnan soveltava tutkimus, Suomen ympäristökeskuksen ja yliopistojen perustutkimus, yritysten tuotekehitys sekä pelastusviranomaisten ja vapaaehtoisjärjestöjen harjoittelu.

Uuden tiedon avulla saadaan lisää tietoa oikean torjuntamenetelmän valintaan öljyvahinkotilanteessa, jotta voidaan vähentää aiheutuvia haittoja. Testialtaassa tullaan käyttämään oikeaa öljyä.

Suomessa ei ole aiemmin ollut mahdollisuutta harjoitella öljyntorjuntaa oikealla öljyllä ja tätä on pidetty rajoitteena todellisen torjuntakyvyn testaamisessa ja opettelussa.

Xamk on ainoa suomalainen korkeakoulu, jossa tehdään öljyntorjunnan tutkimus- ja kehitystyötä ja annetaan koulutusta öljyntorjuntaan. Testiympäristön on rakentamisen ja testauksen jälkeen tarkoitus jatkaa toimintaansa yhtenä ammattikorkeakoulun tutkimusyksiköistä ja luoda uusia työpaikkoja alueelle.

Kustannukset reilut 500 000 euroa

Hankkeen kustannukset ovat yhteensä hieman vajaat 500 000 euroa. Pääosa hankkeesta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoituksella. Kuntien osuus on 10 000 euroa, samoin hankittavan yksityisen rahoituksen.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kymenlaakson aluetta valtakunnallisena öljyntorjunnan osaamiskeskuksena, luoda uutta öljyntorjuntaosaamista sekä laite- ja menetelmäratkaisuja. Toiminnassa on tarkoituksena olla jatkossa mukana niin julkisen, yksityisen kuin kolmannen sektorinkin toimijoita.

Testipaikan rakentamisessa kiinnitetään huomiota altaan toimivuuteen ja turvallisuuteen. Esimerkiksi altaan sisäpinta pinnoitetaan, mikä takaa altaan tiiviyden ja helpon puhdistamisen. Allas katetaan aina, jos vaarana on lintujen tahriintuminen.

Öljyntorjunnan testausympäristöä käsiteltiin maanantaina Kymenlaakson liiton hallituksessa, joka esittää hankkeen rahoittamista liiton saamasta valtion ja Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksesta.