Karhulaan ei haluta yli 1 000 lapsen koulua: Verkkokyselyyn vastaajat haluavat lisäksi säilyttää Pihkoon ja Hovinsaaren koulut

Kotkan kaupungin teettämässä verkkokyselyssä pääsi kertomaan mielipiteensä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvityksestä. Vastaajia oli melkein 1 000.

Kimmo Seppälä

Korkeakosken koulun oppilaat pääsevät uuteen kouluun ensi syksynä. Kotkassa väistötiloja on käytössä tällä hetkellä useissa kouluissa.
Korkeakosken koulun oppilaat pääsevät uuteen kouluun ensi syksynä. Kotkassa väistötiloja on käytössä tällä hetkellä useissa kouluissa.

Kotkan koulu- ja päiväkotiverkkoselvityksestä tehdyssä kyselyssä enemmistö vastaajista vastustaa Pihkoon ja Hovinsaaren koulun lakkauttamista. Sen sijaan enemmistö kannattaa koulujen yhdistymisiä Karhulassa.

Tammikuun alkuun avoinna olleeseen kyselyyn vastasi Kotkan kaupungin verkkosivuilla 992 henkilöä.

Vastaajista 44 prosenttia ilmoitti olevansa huoltajia, 28 kuntalaisia ja 11 prosenttia oppilaita. Opetustoimen henkilökuntaa oli 9 ja varhaiskasvatuksen 7 prosenttia.

Selkeimmin vastaajat olivat selvityksessä yhtenä vaihtoehtona Karhulaan esitettyä suurta päiväkotia ja koulua vastaan. Noin 1 200 päiväkotilapsen, peruskoululaisen ja lukiolaisen yksikkö saa kannatusta vain noin 15 prosentilta vastaajista. Valtaosa vastaajista on sitä mieltä, että Karhulaan pitäisi rakentaa omat erilliset rakennukset päiväkodille, alakoululle ja yläkoululle. Vaihtoehtoon sisältyy lukion siirtyminen Helilän koulun nykyiseen väistötilaan.

Karhulan kouluja saisi enemmistön mielestä yhdistää

Pihkoon ja Hovinsaaren koulujen lakkauttamista vastustetaan. Enemmistö mielestä Pihkoota ei pidä yhdistää Langinkosken kouluun eikä Hovinsaarta Kotkansaaren kouluun.

Sen sijaan Karhulassa Hakalan ja Rauhalan koulujen yhdistämistä kannattaa 58 prosenttia vastaajista. Helilän ja Karhulan yläkoulutkin voi enemmistön mukaan yhdistää.

Lukiokoulutuksen Karhulassa tulee jatkua 83 prosentin mielestä.

Kaupunkilaisilta kysyttiin, mitä toimintoja Karhulaan rakennettavaan uuteen kouluun pitäisi sijoittaa. Eniten kannatusta, yli 80 prosenttia, saivat liikuntatilat. 67 prosenttia vastaajista toivoi kirjastoa, 55 prosenttia nuorisotiloja.

Kyselyn tulokset tulossa Kotkan verkkosivuille

Kotkan opetustoimenjohtaja Juha Henriksson kertoo kyselyyn tulleen runsaasti avoimia vastauksia.

— Emme ole vielä ehtineet käydä kaikkia läpi, vastauksia on yli 200 sivua.

Kyselyn tulokset ja avoimet vastaukset on tarkoitus julkaista Kotkan kaupungin verkkosivuilla, kunhan asiattomat viestit on poistettu.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys valmistui marraskuussa. Siinä konsulttiyhtiö FCG Konsultointi Oy selvitti kaikkien Kotkan koulujen ja päiväkotien tilanteen ja palveluiden tarpeen tulevaisuudessa. Selvityksessä ehdotetaan muun muassa kuuden koulun ja kuuden päiväkodin lakkauttamista.

Seuraavaksi selvitys lähtee lausuntokierrokselle ja tehdään lapsivaikutusten arviointi. Hyvinvointilautakunta käsittelee selvitystä 22. tammikuuta. Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen esitys palveluverkosta valmistuu maaliskuun alussa.