Rekkaparkin WC pois ja katuvaloja vähemmälle — Valiokunnat jatkavat tuottavuusohjelmien koostamista ja etsivät säästöjä Haminassa

Katuvaloja voisi tuottavuusohjelmaesityksen mukaan polttaa tunnin vähemmän vuorokaudessa. 

Antti-Jussi Larvio

Lepikönrannan epävirallisen rekkaparkin wc ehdotetaan poistettavaksi säästösyistä. Myös alueen jätehuollosta tulisi tuottavuusohjelmaehdotuksen mukaan luopua.
Lepikönrannan epävirallisen rekkaparkin wc ehdotetaan poistettavaksi säästösyistä. Myös alueen jätehuollosta tulisi tuottavuusohjelmaehdotuksen mukaan luopua.

Haminan kaupunginhallituksen käskyttämien tuottavuusohjelmien eli käytännössä säästöjen etsiminen jatkuu kaupungin valiokunnissa.

Kaupunkikehitysvaliokunta saa torstaina käsiteltäväkseen muutosjohtaja Simo Kaksosen ja kasvatus- ja koulutusvaliokunta keskiviikkona muutosjohtaja Liisa Koski-Lukkarin ohjelmaesitykset.

Kaupunkikehitysvaliokunnalle esitetään aluepalvelujen osalta 35 000 euron säästöjä. Niihin päästään lyhentämällä katuvalojen polttoaikaa tunnilla vuorokaudessa ja siirtymällä samanaikaisesti leditekniikkaan.

Varsinkin venäläisten rekkojen suosiman Lepikönrannan pysäköintialueen wc-tila esitetään purettavaksi ja samalla alueen jätehuolto lopetettavaksi. Lisäksi taajamametsien ylläpitoa tulisi vähentää.

Liikuntapaikkojen osalta säästöä haetaan esityksen mukaan siirtämällä traktorihankintaa. Säästöä tulee 20 000 euroa.

Kiinteistöpalveluissa jätetään paikkoja täyttämättä, jolloin säästö olisi 75 000 euroa. Tuloja pyritään esityksen mukaan saamaan myymällä vanhoja rakennuksia kiinteistöohjelman mukaisesti.

Ruoka- ja puhtaushankinnoissa tulisi tinkiä materiaalihankinnoista 30 000 euron verran.

Henkilöstösäästöjä syntynyt

Kasvatus- ja koulutusvaliokunnan tuottavuusohjelmassa todetaan säästöjä jo saadun vähentämällä koulutussuunnittelijan tehtävä jakamalla työt uudella tavalla. Palkkakustannuksissa järjestely tietää 65 000 euron säästöä vuositasolla.

Rekrytoimatta on jätetty seuraaja vuoden alussa eläköityneelle toimistosihteerille. Säästö vuositasolla on siten noin 40 000 euroa.

Tuottavuusohjelmaesityksessä ennakoidaan myös Tervasaarelle rakennettavan ja mahdollisesti ensi syksynä aloittavan yksityisen päiväkodin vaikutuksia. Ohjelman mukaan se voi johtaa yhden kaupungin oman päiväkodin lakkauttamiseen ja siten 4 – 6 henkilön palkkakustannusten säästöön. Tilakustannukset kuitenkin jäisivät toistaiseksi rasittamaan kaupunkia. Vastaavasti myös kaupungin saamien päivähoitomaksujen määrä pienenisi.

50 000 euroa arvioidaan säästöä tulevan kuluvana vuonna siitä, että lasten kotihoidon kuntalisää maksetaan todennäköisesti budjetoitua pienempi summa. Kuluja on puolestaan tulossa lisää, kun syksyllä varhaiskasvatuksesta siirtyy perusopetuksen puolelle merkittävä määrä erityisen tuen oppilaita.

Ohjelmaesityksessä todetaan myös, että kaupunki luopuu ulkopuolisilta vuokratuista tiloista, joiden käyttäjinä on pieni määrä kansalaisopiston kurssilaisia. Toiminta siirretään mahdollisuuksien mukaan kaupungin omiin tiloihin. Mahdollista on myös muuttaa toiminta esimerkiksi kouluilla tapahtuvaksi maksuttomaksi harrastustoiminnaksi. Säästövaikutukseksi on arvioitu 11 000 euroa.