Valkmusan kansallispuistossa Pyhtäällä on aloitettu hakkuut — Metsähallitus ennallistaa ojitettuja alueita takaisin suoksi

Valkmusan ojitettujen alueiden palauttamisesta luonnonmukaisiksi on tehty suunnitelma jo vuonna 2011.

Jussi Lopperi

Valkmusan kansallispuiston ojitettuja alueita palautetaan luonnonmukaisiksi.
Valkmusan kansallispuiston ojitettuja alueita palautetaan luonnonmukaisiksi.

Metsähallitus on aloittanut Valkmusan kansallispuistossa hakkuut, joiden päämääränä on palauttaa kansallispuiston ojitetut alueet takaisin luonnonmukaiseen tilaansa. Metsähallitus on tehnyt jo vuonna 2011 Valkmusan aluetta koskevan ennallistamissunnitelman.

Tällä hetkellä kansallispuiston alueesta osa on säilytetty luonnontilassa, kun taas osa siitä on ojitettu, jolloin alueen suot ovat muuttuneet metsäisiksi. Alue pyritään ennallistamaan raivaamalla ensin puusto ja poistamalla sitten ojat.

Metsähallituksen luonnonsuojelupäällikkö Pekka Heikkilä kertoo, että nyt käynnissä on ollut vasta ennakkoraivaus, jossa ojitetulta alueelta on hakattu pienempää puustoa. Isoa puustoa ei ole toistaiseksi ollut mahdollista hakata, sillä alueelle ei voida ajaa raskailla metsäkoneilla, joilla puut saataisiin siirrettyä ja kuljetettua pois.

Heikkilän mukaan tavoitteena on kaataa suurempaa puustoa talvella, jolloin alueelle päästään jäädytettyä talvitietä pitkin. Heikkilä huomauttaa, että tarkkaa aikataulua hakkuiden etenemiselle ei vielä voida asettaa, koska talvitien jäädyttäminen vaatii kunnolliset pakkaset.

— Viimeisimpien talvien perusteella voi huomata, että nykyisin on epävarmaa, tuleeko talvella tarpeeksi kylmää tällaiselle projektille. Toivottavasti pääsemme tekemään hakkuita jo tulevana talvena, Heikkilä sanoo.

Valkmusan ojitetun alueen ennallistaminen toteutetaan osana Hydrologia-Life -hanketta, jonka tavoitteena on turvata soita, puroja ja lintuvesiä 103 kohteessa eri puolilla Suomea. Kuuden vuoden pituinen hanke aloitettiin vuonna 2017.