Kymenlaaksosta ei vielä ole kohteita Elävän perinnön kansallisessa luettelossa — Uusi haku luetteloon alkaa

Sellupaalien ahtaus on toistaiseksi ainoa Elävän perinnön Wikiluettelossa oleva artikkeli Kymenlaaksosta.

Sari Tauru

Mika Mantere
Sellupaalien ahtaus on toistaiseksi ainoa Elävän perinnön Wikiluettelossa oleva artikkeli Kymenlaaksosta.
Mika Mantere Sellupaalien ahtaus on toistaiseksi ainoa Elävän perinnön Wikiluettelossa oleva artikkeli Kymenlaaksosta.

Museovirasto avaa toista kertaa haun Elävän perinnön kansalliseen luetteloon ja se päättyy 5. joulukuuta. Ensimmäisellä kierroksella vuonna 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi luetteloon 52 kohdetta. Luettelossa ei ole edustettuna vielä kohteita Kymenlaaksosta. Elävän perinnön Wikiluettelossa puolestaan on yksi artikkeli: sellupaalien ahtaus. Nyt uusia tahoja kannustetaan mukaan esittämään kohteita kansalliseen luetteloon.

Perinteet kunniaan

Kansallisessa luettelossa ovat edustettuna seuraavat aihealueet: juhlat ja tavat, esittävät taiteet, musiikki ja tanssi, suullinen perinne, käsityötaidot, ruokaperinteet, pelit ja leikit sekä luonto ja maailmankaikkeus. Kansalliseen luetteloon voidaan ottaa mukaan ehdotuksia elävästä perinnöstä näillä aihealueilla, niitä yhdistäen tai niiden ulkopuolelta.

Kansallisen luettelon kohteista päättää opetus- ja kulttuuriministeriö Museoviraston ja aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmän esityksestä. Myös muilla elävän perinnön aloilla toimivilla asiantuntijatahoilla on mahdollisuus kommentoida sähköisesti kansalliseen luetteloon tehtäviä hakemuksia.

Kansallisesta luettelosta on mahdollista myöhemmin hakea Unescon aineettoman kulttuuriperinnön kansainvälisiin luetteloihin. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä Suomen ensimmäiset esitykset Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloihin koskevat saunomisperinnettä Suomessa ja toisena kohteena kaustislaista viulunsoittoa. Lisäksi Suomi on mukana pohjoismaista limisaumaveneperinnettä koskevassa hakemuksessa.

Kansainvälistä arvostusta

Kansallisen luettelon taustalla on Elävän perinnön wikiluettelo, johon on jatkuva haku. Wikiluettelossa on mukana jo 150 artikkelia yli 220 toimijataholta viidellä eri kielellä. Wikiluetteloon on tullut ilmoituksia kaikkialta Suomesta eri aihealueilta.

Valinta Elävän perinnön kansalliseen luetteloon on tunnustus perinteiden parissa toimiville yhteisöille. Luettelo tuo vahvempaa näkyvyyttä perinteille ja vie eteenpäin elävän perinnön suojelun prosessia.

Kansallista luetteloa kootaan osana Unescon yleissopimusta aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Unescon sopimukseen kuuluu myös aineettoman kulttuuriperinnön luettelointi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Lisätietoa sekä haku Elävän perinnön kansalliseen luetteloon.

Elävän perinnön wikiluettelo