Kymen jätelautakunta kumosi virheellisen päätöksensä ja jatkaa muovijätteen keräilyä Kotkassa vuoteen 2020 asti

Mika Strandén

Muovijätteen keräyksestä on Kotkassa kiistelty.
Muovijätteen keräyksestä on Kotkassa kiistelty.

Kymen jätelautakunta on torstaina 24.1. pitämässään kokouksessa kumonnut aiemmin tekemänsä päätöksen. 

Taustalla on epäselvyys muovijätteen erilliskeräyksestä, joka Kymenlaakson Jäte on toteuttanut kokeiluluontoisesti Kotkassa. Kymen jätelautakunnalle tehtiin joulukuussa esitys, jonka mukaan muovijätteen keräystä jatkettaisiin kunnan ja Kymenlaakson Jätteen toimesta, mutta lautakunta päättikin toisin.  

Sekä Kotkan kaupunki että Kymenlaakson Jäte tekivät päätöksestä valituksen ja oikaisupyynnön. 

Lautakunta käsitteli torstain kokouksessa niin ikään aiemmin tekemäänsä päätöstä ja totesi sen olleen hallintolain vastainen, sillä lautakunta ei ollut suorittanut asiaan liittyvää kuulemista. Joulukuussa tehty päätös poistettiin ja samalla päätettiin, että kunta jatkaa erilliskerätyn muovipakkausjätteen kuljetusta Kotkan alueella vuoden 2020 loppuun asti tai viimeistään siihen asti, kun Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksien päivitetyt pykälät ovat saaneet lainvoiman. 

Luetuimmat