Hyvä someprofiili voi poikia töitä — Katso asiantuntijoiden neuvot miten teet vetävän profiilin itsestäsi!

Linda Varoma

— Tärkeintä on laatia hyvä kuvaus omasta osaamisesta ja motivaation kohteista, toteaa aluepäällikkö Pasi Nurminen Baronasta.
— Tärkeintä on laatia hyvä kuvaus omasta osaamisesta ja motivaation kohteista, toteaa aluepäällikkö Pasi Nurminen Baronasta.

Sosiaalisesta mediasta on tullut tärkeä väline niin työnhakijoille kuin työnantajillekin.

— Tänä päivänä työnhakijan on otettava selvää kanavista, otettava yhteyttä yrityksiin, verkostoiduttava, harkittava erilaisten hakemusten tekemistä, somekanavia, ja niin edelleen, toteaa sosiaalisen median kouluttaja Tom Laine HC Services Oy:stä.

Mistä sinut tunnetaan?

Työnhakijan kannattaa tehdä itselleen henkilökohtainen somestrategia.

— Siinä mietitään hakijan henkilöbrändiä eli sitä, mistä asioista hänet tuttavapiirissä tunnetaan ja mistä hän haluaisi olla tunnettu ja miten näitä asioita voisi kertoa isommalle yleisölle mielenkiintoisesti ja tehokkaasti. Henkilöbrändi tulee esiin esimerksi profiilikuvista, joilla voi kertoa siitä, missä työntekijä haluaisi olla, kertoo someasiantuntija Johanna Janhonen Piilotettu aarre -yrityksestä.

Uuden oppiminen on tärkeää työnhakijalle ja somen avulla hän voi päästä kertomaan siitä, mitä hän on oppinut.

— Somestrategiassa määritellään se, keitä halutaan tavoittaa ja millä viestillä ja sitten mietitään se, missä ja miten näitä ihmisiä voidaan tavoittaa ja millä tavalla sitä omaa viestiä voi esitellä, luettelee Janhonen.

Rehellisyys ja avoimuus ovat plussaa

Omaa työnsaantia voi edistää osaamisen näkyväksi tekemisellä, osallistumisella ja hyvin tehdyillä suoraviivaisilla profiileilla ja päivityksillä. Rehellisyys ja avoimuus tekemisessä sekä konkreettiseen osaamiseen perustuvat profiili, päivitykset ja osaamisen esittely tai jakaminen ovat somessa parasta A-luokkaa.

Usein aktiivinen oman osaamisen jakaminen, muiden auttaminen, positiivisuus ja kannustaminen ovat toimintatapoja joilla saa paljon positiivista huomiota osakseen. —  Tom Laine

— On hyvä kertoa suoraviivaisesti omasta elämäntilanteestaan työnhakijana, uratavoitteistaan, ja osallistua oman osaamisen tai toimialan keskusteluihin jakaen osaamistaan, näkemyksiään ja kokemuksiaan. Siitä on hyvä lähteä liikkeelle, toteaa Laine.

— Kannattaa lähteä kokeilemaan mikä toimintatapa, millaiset sisällöt, ja mitkä kanavat sopivat juuri omalle äänelle. Ei ole yhtä ainoaa oikeaa toimintatapaa, toteaa Laine.

Somessa kannattaisi aina käyttäytyä harkiten, mutta erityisesti tietysti ammatillisissa kanavissa, ryhmissä, ja keskusteluissa.

— Usein aktiivinen oman osaamisen jakaminen, muiden auttaminen, positiivisuus ja kannustaminen ovat toimintatapoja joilla saa paljon positiivista huomiota osakseen.

Tiivis esittely osaamisesta

Aluepäällikkö Pasi Nurminen Baronasta toteaa, että somessa työnhakijan esittely itsestään on kuin tiivis ”hissipuhe” henkilön osaamisesta ja siitä, mitkä ovat hänen vahvuutensa sekä ammatilliset kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet.

— Tärkeintä on laatia hyvä kuvaus omasta osaamisesta ja motivaation kohteista. Esimerkiksi Linkedin-profiili kannattaa kirjoittaa englanniksi ja kuvaksi kannattaa valita jokin asiallinen kasvokuva. Käytännössä siis kannattaa nähdä hieman vaivaa, että kirjaa ylös merkittävimmät kokemukset ja osaamiset selkeästi, mutta tiiviisti.

Mikäli on vaihtamassa alaa, kannattaa korostaa nimenomaan osaamistaan ja kiinnostustaan uuteen alaan liittyen ja korostaa niitä kykyjä ja meriittejä, joista olisi tulevassa tehtävässä hyötyä.

— Lisäksi kannattaa ehdottomasti pyytää suosituksia entisiltä esimiehiltä, kollegoilta tai asiakkailta, sillä ne täydentävät hyvin profiilia ja verifioivat osaamistasi sekä persoonaasi.

Aktiivisesti mukana somessa

Kun profiili on kunnossa, voi ryhtyä olemaan sosiaalinen sosiaalisessa mediassa.

— Seuraa mielenkiintoisia keskusteluja ja henkilöitä, kommentoi ja muista olla avoin. Työnhakijan kannattaa myös linkittää mahdolliset muut sosiaalisen median kanavat profiiliinsa sekä esimerkiksi puhelinnumero tai sähköposti, jotta hakijaan saa helposti yhteyden, toteaa Nurminen.

Nurminen korostaa, että sosiaalisen median profiilin rakentaminen on maraton, ei sprintti.

— Työnhakijan pitää muistaa tehdä aktiivisesti töitä viikottain sosiaalisen median parissa, jotta hän on esillä potentiaalisille työnantajille ja löytää mahdolliset uudet uramahdollisuudet.Linkedinin tärkeimmät ominaisuudet työnhaun näkökulmasta
1. Henkilöprofiili, joka on hyvin ansioluettelomainen, ja jonka itseisarvona on löydettävyys, kun rekrytoijat etsivät osaajia.
2. Jobs-osio, josta löytyy avoimesti palvelussa ilmoitettuja ja sinne kerättyjä työpaikkoja.
3. Jobs-osiossa voi tehdä työnhakuvahteja tai asettaa päälle piilotyöhaku-asetuksen, joka mahdollistaa oman työnhakutilanteen kertomisen rekrytoijille omalta työantajalta salaa.
4. Verkostoituminen.
5. Keskustelut.
6. Profiilin kautta voi kertoa osaamisestaan ja saada suoria kontaktipyyntöjä, työtarjouksiakin.
7. Osallistuttaessa keskusteluun joko kommentoimalla muiden päivityksiä tai julkaisemalla omia, voi rakentaa oma tunnettuuttaan oman alan ammattilaisena.
8. Verkostoitumalla oman alan osaajien ja rekrytoijien kanssa voi vahvistaa omaa löydettävyyttä, osaamisen tunnistamista ja kontaktoitavuutta.  
Lähde: Tom Laine