Virolahden kunnanjohtaja Osmo Havuaho täytti johtajasopimuksen tavoitteet — Sopimus uusitaan maanantaina

Havuaholle on sopimuksessa määritelty tulostavoitteet ja korvaus mahdollisesta irtisanomisesta.

Raimo eerola

Osmo Havuaho on Virolahden kunnanjohtajana täyttänyt johtajasopimukseen kirjatut tavoitteet. Päivitetty sopimus on esillä kunnanhallituksessa maanantaina.

Virolahden kunnanjohtaja Osmo Havuaholle kunnan ja Havuahon välisessä johtajasopimuksessa asetetut tulostavoitteet ovat toteutuneet tai toteutumassa vähintäänkin kohtuullisen hyvin tai hyvin. Tähän tulokseen on tultu kunnanhallituksen puheenjohtaja Vappu Kuokan (kesk.) ja Havuahon käymässä johtajasopimuksen edellyttämässä arviointi- ja kehityskeskustelussa.

Kuluvalle vuodelle johtajasopimuksessa määriteltiin Havuahon työn painopistealueiksi kunnan talouden tuloksellinen hoitaminen ja elinkeinopolitiikan tuloksellinen johtaminen sekä kuntayhteistyön ja edunvalvonnan menestyksellinen hoitaminen.

Virolahden kunnanhallitus saa kuluvalle vuodelle päivitetyn, mutta viime vuotista pitkälti noudattelevan, johtajasopimuksen käsiteltäväkseen maanantaina, jonka jälkeen se matkaa valtuustokäsittelyyn.

Valtuustoon johtajasopimus on vietävä kuntalain mukaan siksi, että sopimuksessa on sovittu kunnanjohtajalle erimielisyystilanteessa maksettavasta erokorvauksesta. Sopimukseen on kirjattu, että mikäli virkasuhde halutaan purkaa ja se tapahtuu hyvässä yhteistyössä kunnan ja kunnanjohtajan kesken, vapaaehtoisesti irtisanoutuvalle kunnanjohtajalle maksetaan kuuden kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus. Osapuolet sitoutuvat tällöin myös välttämään julkista keskustelua palvelussuhteen päättymiseen liittyvistä kysymyksistä.

Johtajasopimuksen mukaan Havuahon kokonaispalkka on 6 459,60 euroa kuukaudessa. Sopimuksessa on maininta, että kunnanhallitus voi tarvittaessa tarkistaa palkkausta kunnanjohtajan kanssa vuosittain käytävän arviointi- ja kehityskeskustelun perusteella.

Luetuimmat