Valtuustoaloite: Kotkansaarelta Karhulaan suuntautuvan sillan toteutusmahdollisuudet pitäisi selvittää

Kaupunginvaltuutettu Joona Mielonen (Vas.) toteaa aloitteessaan, että sillan vaikutukset Karhulan kehitykselle voisivat olla samanlaiset kuin aikoinaan Norssalmen sillan vaikutukset Mussalolle, joka on Kotkansaaren ohella kaupungin ainoa muuttovoittoinen alue.

Nuutti Nissinen

Norssalmen silta teki Mussalosta suositun asuinalueen. Valtuustoaloitteessa pohditaan, voisiko sama toimia idän suuntaan. Arkistokuva vuodelta 2017.
Norssalmen silta teki Mussalosta suositun asuinalueen. Valtuustoaloitteessa pohditaan, voisiko sama toimia idän suuntaan. Arkistokuva vuodelta 2017.

Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Joona Mielonen teki viime viikolla valtuustoaloitteen, jossa esitetään selvitettäväksi Kotkansaarelta itään suuntautuvan sillan linjausvaihtoehtoja, kustannuksia ja hyötyjä.

Aloitteen mukaan Karhulasta ja sen eteläisistä kaupunginosista voisi tulla merkittävä nouseva asuinpaikka, jos kulku sinne helpottuisi.

– Sunilan, Popinniemen, Suulisniemen ja Tiutisen alueella on kaikki puitteet toimia houkuttelevana asuinalueena nuorille uudisasukkaille ja varsinkin lapsiperheille, Mielonen kirjoittaa aloitteessaan.

Silta länteen toi asukkaita Mussaloon

Mielonen vertaa Karhulan tilannetta päätökseen rakentaa Kotkansaarelta Hirssaren kautta Mussaloon kulkeva Norssalmen silta.

Sillan valmistuminen vuonna 1985 teki Mussalosta ja Hirssaaresta muuttovoittoiset asuinalueet. Aloitteessa todetaankin, että ajalla 1990–2019 väestömäärä on Kotkassa kasvanut Kotkansaaren lisäksi vain Mussalossa. Mussalossa asustaa myös Kotkan nuorin väestö.

Länteen suuntautuvan sillan positiivisten vaikutusten myötä on Mielosen mukaan oletettavissa, että Kotkansaarelta itään suuntautuvalla sillalla voi olla Karhulaan samanlaiset vaikutukset kuin Norssalmensillalla oli Mussalolle.

15 prosenttia kotkalaisista asuu Karhulassa

Aloitteessa viitataan Karhulan kehittämisen aloittamiseen osayleiskaavan myötä. Kaavassa ratkaistaan Karhulan keskustan liikenteeseen ja rakentamiseen liittyviä kysymyksiä, ja tavoitteena on tehdä alueesta aiempaa houkuttelevampi palveluiden ja asumisen keskittymä.

Karhulassa ja sen eteläisissä kaupunginosissa asuu vuoden 2019 mittauksen mukaan yhteensä 8007 ihmistä, eli noin 15 prosenttia Kotkan väestöstä.

Mielonen toteaa aloitteessaan, että kaupunginosan alavireisen väestökehityksen taustalla ovat muun muassa heikentyneet julkisen liikenteen vuorot sekä palveluiden keskittäminen pitkälti Kotkansaarelle.

Hietasen satama ja Sunilan tehdas sillan tiellä?

Siltahankkeen toteuttamiselle haasteita tuottaisivat Hietasen sataman sekä Sunilan tehtaan sijainnit. Selvityksessä tulisi aloitteen mukaan ottaa huomioon muun muassa sillan vaikutukset Hietasen satamalle ja laivaliikenteelle, julkisen liikenteen kehitys asukkaiden näkökulmasta ja vaikutusarviot elinkeinoelämän toimintaan.

Aloite kehottaa selvittämään, onko kaavassa oleva varaus tunnelista Kantasatamasta Hallaan kaikkein tarkoituksenmukaisin ja kustannustehokkain keino yhteydelle Kotkansaarelta itään.

Mielosen mukaan siltaselvityksen tulos olisi Kotkan kehittämisen kannalta tärkeää tietoa riippumatta siitä, päädytäänkö siltaa itään rakentamaan vai ei. Aloite kehottaa selvittämään siltavaihtoehtojen hinnan ja toteuttamiskelpoisuuden lisäksi myös sillan merkitystä Kotkan elinvoimaisuudelle.