Tilaajalle

Xamkissa keksitään keinoja purkujätteen käyttämiseksi rakentamisessa, Ekamissa opetetaan ennakoivaa ja taloudellista ajoa – Poikkitieteellinen osaaminen on tarpeen, kun Kymenlaaksossa haetaan hiilineutraaliutta

SAK:n selvityksessä kerrotaan, että suurimmat päästövähennystavoitteet koskevat teollisuus- ja kuljetusaloja. Tämä on huomioitu Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa eli Xamkissa ja Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa eli Ekamissa.

Raimo Eerola

Rakentaminen, energiantuotanto ja liikenne ovat ratkaisevassa asemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa.
Rakentaminen, energiantuotanto ja liikenne ovat ratkaisevassa asemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Jotta Kymenlaakso saavuttaa hiilineutraaliustavoitteensa vuoteen 2040 mennessä, pitää vähentää liikenteen, energian, teollisuuden ja maatalouden päästöjä. Metsien ja maaperän hiilinieluja pitää puolestaan lisätä. Tämä käy ilmi Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -tiekartasta, jonka Kymenlaakson maakuntavaltuusto hyväksyi joulukuussa.