Satamassa oli vilkas tammikuu — Kaasuputkiliikenne kasvatti niin kotimaanliikennettä kuin vientiäkin

Kimmo Seppälä

Kaasuputkihanke näkyy Haminan — Kotkan sataman vientitilastoissa.
Kaasuputkihanke näkyy Haminan — Kotkan sataman vientitilastoissa.

Haminan — Kotkan sataman liikenne lähti tammikuussa reippaasti käyntiin 20,7 prosentin kasvulla edellisvuoteen verrattuna. Yhteensä sataman läpi kulki 1 575 335 tonnia tavaraa.

— Kasvu oli erittäin vahvasti vientivetoista. Vienti lisääntyikin yhteensä 34,2 prosenttia. Merkittävä osuus tästä noususta tuli kaasuputkiliikenteestä, mutta muutkin osa-alueet nestebulkia lukuun ottamatta olivat varsin vahvoja, kertoo sataman toimitusjohtaja Kimmo Naski.

Tuonti sen sijaan väheni 8,7 prosenttia. Eniten vähenivät kuivabulk ja nestebulk. Raakapuun määrä sen sijaan jatkoi yhä pitkään jatkunutta voimakasta kasvuaan. Niin ikään kauttakulkuliikenne kasvoi edelleen.

Kotimaanliikenne lisääntyi tammikuussa erittäin reippaasti, jopa 313 prosenttia, johtuen kaasuputkilaivauksista. Konttiliikenteen määrä puolestaan laski 8,2 prosenttia.

Laivoja satamassa kävi tammikuussa 242 kappaletta eli 4,3 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

— Tammikuussa satamaliikenteestä ei yleensä voi vetää pitkälle vietyjä johtopäätöksiä johtuen liikenteen jaksottumisesta joulu- ja tammikuulle, joissa voi olla paljonkin eroja. Kuitenkin sataman pääasiakkaiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella näkymät kevään ajalle ovat varsin suotuisat, toteaa Naski.

Luetuimmat