Nord Stream 2:n ympäristövaikutuksista keskustellaan tänään Merikeskus Vellamossa

Nord Stream 2/Axel Schmidt

Nord Stream 2:n ympäristövaikutuksista keskustellaan tänään Merikeskus Vellamossa

Nord Stream 2 -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen julkinen kuulemisvaihe alkoi 7. huhtikuuta, kun yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laittoi Nord Stream 2:n YVA-aineiston nähtäville kahden kuukauden ajaksi.

Julkiset kuulemiset pidetään toukokuun aikana Kotkassa, Helsingissä ja Hangossa.

Kuulemisen aikana yleisöllä on mahdollisuus osallistua menettelyyn ja kommentoida Itämeren poikki suunnitellun Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeen mahdollisia ympäristövaikutuksia Suomeen.

Kotkassa YVA-selostuksen yleisötilaisuus pidetään tänään kello 18—20 Merikeskus Vellamon auditoriossa, johon kaikki aiheesta kiinnostuneet voivat tulla kuuntelemaan ja kysymään itseään kiinnostavista asioista.

Suomen YVA-selostus, linkki karttapalautejärjestelmään sekä tiivistelmä YVA-selostuksesta ovat saatavilla Nord Stream 2:n nettisivuilla.