Kirkkoherra Aleksander Hautamäen työsuhde päättyy — Kotkan ortodoksisen seurakunnan asioita on viime vuosina puitu monella taholla

Sami Heiskanen

Kotkan ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran Aleksander Hautamäen työsuhde seurakuntaan päättyy. Arkistokuva.
Kotkan ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran Aleksander Hautamäen työsuhde seurakuntaan päättyy. Arkistokuva.

Kotkan ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran Aleksander Hautamäen työsuhde päättyy toukokuun 29. päivänä. Seurakunta tiedottaa asiasta internetsivuillaan.

Hautamäen sijaisena on jo jonkin aikaa toiminut kirkkoherra Timo Tynkkynen. Hän jatkaa tehtävässä.

Kotkan ortodoksiseen seurakuntaa ovat viime vuosina ravistelleet talouden ja muiden asioiden hoitamiseen liittyvät epäselvyydet. Kirkkoherra Hautamäestä tehtiin kanteluita jo syys-marraskuussa vuonna 2016. Hautamäki kiisti kantelut aiheettomina.

Hautamäki jäi pois töistä kesäkuussa 2017. Syys-marraskuussa 2017 Hautamäestä ja piispa Ambrosiuksesta tehtiin kantelut eduskunnan oikeusasiamiehelle. Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin ilmoitti kevättalvella 2018, ettei aio tutkia kanteluita ja siirsi kirkkoherraa koskevan kantelun käsittelyn kirkollishallitukselle.

Kotkan ortodoksisen seurakunnan talousasioiden hoitamisesta on tehty myös rikosilmoitus.

Kun ortodoksisen kirkon arkkipiispa Leo vuosi sitten vieraili Kotkassa, hän uskoi seurakunnan selviävän ongelmistaan.

Seurakuntauudistus tekeillä

Suomen ortodoksinen kirkko on remontoimassa hallintoaan kovalla kädellä. Kirkollishallitus on esittänyt seurakuntien määrän pudotettavaksi seitsemään.

Itäiseen seurakuntaan kuuluisivat nykyiset Lappeenrannan, Kotkan ja Haminan seurakunnat.

Kirkollishallitus on pyytänyt lausunnot ehdotuksesta 15. helmikuuta mennessä. Lausuntojen pohjalta hiippakuntien piispat tekevät lopulliset ehdotukset seurakuntajaosta kirkollishallitukselle. Uudesta seurakuntajaosta päätetään huhtikuussa pidettävässä istunnossa.

Juttua täydennetty kello 9.38 seurakuntauudistuksesta kertovalla osuudella.

Luetuimmat