Teollisuusliitto pohtii valmiutta järeämpiin toimiin: Ylityökielto tuskin riittää muutokseen

Kotkassa tiistaina vieraillut teollisuusliiton Heli Puura kuvailee tilanteen työmarkkinoilla todella hankalaksi. Juuri nyt hiertää hallituksen esittämä irtisanomissuojan heikentämissuunnitelma.

Kimmo Seppälä

Teollisuusliiton toinen varapuheenjohtaja Heli Puura kävi tiistaina Kotkassa kuulemassa kentän ääntän. Puuran mukaan liitto pohtii ylityökieltoa rankempia toimia lähiviikkoina.

Maanantaina alkanut ylityökielto on Teollisuusliiton ensimmäinen vaikuttamiskeino, jotta hallituksen suunnitelma työntekijöiden irtisanomissuojan heikentämisestä saataisiin kumottua.

— Tilanne työmarkkinoilla on ollut jo pitkän aikaa todella hankala.  Toivomme, että hallitus ottaa järjen käteensä ja vetää pois hankkeensa. Hallitus kuuntelee elinkeinoelämää ja yritysjohtajia, mutta ei ammattiyhdistysliikettä, toteaa Teollisuusliiton toinen varapuheenjohtaja Heli Puura.

Jos ylityökielto ei pure, Teollisuusliitto pohtii lähiviikkoina järeämpiä toimia.

— On riski, että tulee isompia työrauhaongelmia. Työnseisauksista puhutaan sitten, jos yhteistyötä ei tule, Puura sanoo.

Irtisanomissuojan heikentäminen sisältyy esitykseen työsopimuslain muuttamisesta. Lausuntoaika päättyi elokuun 16. päivä. Valtioneuvoston nettisivujen mukaan lakiehdotuksen arvioitu esittely on 19. marraskuuta alkavalla viikolla.

Lakiehdotuksessa työntekijän henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet muuttuisivat löyhemmiksi alle 20 työntekijän yrityksissä. Irtisanomisen perusteena voitaisiin pitää nykyistä vähäisempää työvelvoitteen laiminlyöntiä tai rikkomista.

Lähtö tulisi entistä helpommin myös epäasiallisen käyttäytymisen takia silloin, kun se ”horjuttaa työnantajan ja työntekijän välistä luottamussuhdetta tai vaikeuttaa työnantajan tai työyhteisön toimintaa, eikä työsuhteen jatkamista tästä syystä voida pitää työnantajan kannalta kohtuullisena”.

Työvelvoitteen laiminlyönnin tai rikkomisen voi katsoa olevan kysymyksessä esimerkiksi silloin, kun työntekijä ei noudata työaikoja, laiminlyö työnantajan määräämiä työtehtäviä tai tekee työtä ohjeiden vastaisesti.

Irtisanomiseen voisi oikeuttaa myös sellainen epäasiallinen käyttäytyminen, joka vaikeuttaa pienen työyhteisön toimintaa. Peruste työsopimuksen irtisanomiselle voisi olla esimerkiksi työilmapiirin myrkyttäminen.

Työntekijäpuolta epäilyttää ehdotuksessa ennen kaikkea se, miten asioita tulkitaan. Pelkona on, että jos naama ei miellytä työnantajaa, on tällaisesta työntekijästä uuden lain perusteella helppo päästä eroon.

Kimmo Seppälä

Pääluottamusmiehet Iikka Marttinen ja Raimo Kylmälä toivovat neuvotteluja ja asioiden sopimista, koska nykyinen tilanne ei ole kenenkään kannalta suotuisa.

”Hallitus unohtanut neuvottelun”

Teollisuusliitto järjesti tiistaina Kotkassa lounastilaisuuden, johon osallistui paikallisia luottamushenkilöitä. Pääluottamusmiehet Raimo Kylmälä ja Iikka Marttinen eivät nykyiselle maan hallitukselle kiitosta jakele.

— Hallitus ei ole noudattanut omia sopimuksiaan. Kikyn jälkeen huononnuksia työntekijälle on vain tullut lisää, Kylmälä toteaa.

— Olin liiton valtuustossa äänestämässä kikystä. Minkään ei pitänyt sen jälkeen muuttua, mutta eipä näin käynyt, Marttinen lisää.

Omia työnantajiaan, Evonik Silica Finlandia ja Sulzer Pumps Finlandia miehet pitävät sopimisen suhteen hyvinä.

— Sopimukset on aina saatu tehtyä, neuvottelukulttuuri on terveellä pohjalla, sanoo nykyään saksalaisomisteisessa Evonik Silica Finlandissa (entinen Huber) työskentelevä Kylmälä.

— Neuvottelukulttuuri on kehittynyt menneistä vuosista paljon, Marttinen toteaa.

Ylityökielto ei näytä vaikuttaneen hallitukseen mitenkään. Marttisen mukaan tilanne vaatii työnantajien viestiä hallitukselle.

— Nyt on menty sanelun puolelle ja unohdettu neuvottelu.

Sekä Marttinen että Kylmälä pelkäävät, ettei ylityökielto riitä.

— Teollisuustuotannossa on nyt nousua ja pitäisi takoa, kun rauta on kuumaa, mutta heikolta näyttää, Kylmälä sanoo.

”Konsensukseen perustuva politiikka on murentunut”

Teollisuusliitto ei ole vastustamassa irtisanomissuojan heikentämistä yksin.

Mukana ylityökiellossa ovat jo ainakin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehy, lähi- ja perushoitajaliitto Super, teollisuuden toimihenkilöiden Ammattiliitto Pro sekä Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT.

SAK:n hallitus linjasi tämän kuun alussa, että sen liitot aloittavat järjestölliset toimet myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Näin tapahtuu, jos lakialoitetta alle 20 hengen yritysten irtisanomiskynnyksen muutoksesta ei vedetä takaisin.

Teollisuusliiton toinen varapuheenjohtaja Heli Puura kritisoi tiistaina Kotkassa Juha Sipilän (kesk.) hallitusta. Puuran mukaan ammattiliitoilla on viime vuosina ollut entistä vähemmän mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksiin.

— Tiettyyn konsensukseen perustuva työmarkkinapolitiikka on murentunut tällä hallituskaudella. Kun kilpailukykysopimuksesta sovittiin, hallitus lupasi, että työttömyysturvaan ei tehdä muutoksia. Leikkauksia on kuitenkin tullut koko ajan lisää.

Puura pitää valitettavana, ettei hallitus ole ryhtynyt vuoropuheluun ammattijärjestöjen kanssa, vaikka keskustelua on yritetty luoda.

Teollisuusliitto

Syntyi tämän vuoden alussa, kun Metalliliitto, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ja Puuliitto yhdistyivät.

Noin 220 000 jäsentä.

Neuvottelee 34 työehtosopimusta.

Liiton puheenjohtaja on Riku Aalto, joka aiemmin johti Metalliliittoa.