Kymijoen rantaan muotoutuu erämaahenkinen puisto — Uuden Koskipuiston alue on monelle kotkalaisellekin tuntematon

Kymijoen varren ilme uudistuu Koivukoskelta Kokonkoskelle. Uudessa Koskipuistossa parannetaan rakenteita ja houkutellaan uusia kävijöitä.

Kimmo Seppälä

Koskipuisto ulottuu Koivukoskelta Kokonkoskelle Kymijoen haarautumiskohtaan. Muun muassa oleskelu- ja kalastuskohteiden rakenteet uusitaan ja avataan näkymää joelle kasvillisuutta karsimalla.
Koskipuisto ulottuu Koivukoskelta Kokonkoskelle Kymijoen haarautumiskohtaan. Muun muassa oleskelu- ja kalastuskohteiden rakenteet uusitaan ja avataan näkymää joelle kasvillisuutta karsimalla.

Kotkassa kohennetaan Kymijoen varren rantamaisemia. Koskipuistoksi nimetyn hankkeen alueeseen kuuluu Langinkoskenhaaran itäpuolinen puisto-, metsä- ja kalastusalue Kokonkoskelta Koivukoskelle. Koivulan golf-kentän alue ei sisälly hankkeeseen.

Tavoitteena on luoda saavutettavampi alue ja saada se nykyistä enemmän kaupunkilaisten käyttöön. — Kirsti Sepponen

Alueesta valmistui suunnitelma viime vuonna ja muutokset toteutetaan tämän ja ensi vuoden aikana. Alueen viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta parannetaan muun muassa metsäalueen ilmeen siistimisellä, parantamalla polkuverkostoa ja kohentamalla Munkkisaaren majan edessä olevaa puistomaista aluetta. Lisäksi oleskelu- ja kalastuskohteiden rakenteita sekä wc- ja jätteenkeruupaikat uusitaan.

— Tavoitteena on luoda saavutettavampi alue ja saada se nykyistä enemmän kaupunkilaisten käyttöön, kertoo Kotkan kaupungingeodeetti Kirsti Sepponen.

Kimmo Seppälä

Suurin osa uuden puiston rakenteista on noin viidentoista vuoden ikäisiä ja korkeintaan tyydyttävässä kunnossa.
Suurin osa uuden puiston rakenteista on noin viidentoista vuoden ikäisiä ja korkeintaan tyydyttävässä kunnossa.

Rakenteet osin huonossa kunnossa

Nykyisin alueen rakenteiden kunto on korkeintaan tyydyttävä. Alueen käytettävyyden heikkeneminen on näkynyt esimerkiksi vuotuisten kalastusvuorokausien vähenemisenä Kymijoella. Pääosin rakenteet on tehty noin 15 vuotta sitten ja niitä on uusittu vain välttämättömiltä osin.

Taukopaikkojen ja polkujen parantamisen tavoitteena on parantaa alueen käytettävyyttä ja houkutella paikalle entistä enemmän jokikalastajia sekä uusia kävijöitä.

Puistossa suojellaan ja rakennetaan uutta

Uuden puiston alue on kokonaan kansallista kaupunkipuistoa.

— Puistossa on myös Natura-aluetta, jota suojellaan. Toisaalta kasvillisuutta karsitaan muissa paikoissa, jotta näkyvyys joelle paranisi, Sepponen sanoo.

Töitä ei ole alueella vielä aloitettu, mutta Sepposen mukaan tavoitteena on töiden alkaminen vielä kevään aikana.

Muutosten jälkeenkin alueen on tarkoitus olla erämaahenkistä. Sen vuoksi lähes kilometrin mittaisen rantalinjan kunnostus onnistuu melko pienin kustannuksin. Polkuverkoston parantamisessa tavoitteena on auttaa alueen luontoarvojen säilymistä ja ohjata kulku pääosin poluille.

NETTI - Kotka - Koskipuisto-01.jpg

Kalastajien lisäksi alueelle pyritään houkuttelemaan luontomatkailijoita ja tehdä erityisesti Siikakoskella sijaitsevaa arboretumia eli puulajipuistoa tunnetummaksi. Arboretumissa kasvaa noin 90 eri puulajia.

— Harva tietää, että Kotkassa on tällainen paikka, Sepponen toteaa.

Koskipuiston suunnittelussa ovat olleet mukana kehitysyhtiö Cursor, Kotkan kaupungin tekniset palvelut ja kaupunkisuunnittelu. Hankkeen toteuttavat kaupunki ja Cursor yhdessä.

Kokonaiskustannusarvio on 312 000 euroa. Kotkan kaupungin osuus on 164 000, Cursorin 148 000 euroa. Cursorin tehtäviä ovat hallinto ja materiaali- ja palveluhankinnat. Kaupunki toteuttaa rakennustyöt. Koskipuistolle on haettu EU-hankerahoitusta, päätöstä ei ole vielä tullut.