Kalatie rakennetaan Vehkajokeen — Vaelluskalat pääsevät joen keski- ja yläosan koskiin

Vehkajoen Myllykosken kohdalta poistetaan kalojen nousueste.

Mikko Malin/TE-keskus

Vehkajokeen nousee muun muassa meritaimen.
Vehkajokeen nousee muun muassa meritaimen.

Vehkajoen Myllykoskeen Haminassa rakennetaan kalatie. Vehkjärven osakaskunta aikoo poistaa Myllykylän padon kohdalta olevan nousuesteen, jonka jälkeen kalat pääsevät nousemaan Vehkajoen yläosille. Kalankulku Myllypadon ohi varmistetaan poistamalla patoaukosta setit ja rakentamalla Myllypadon yläpuolelle joen suuntainen, vino pohjapato. Pato tehdään paikalle tuotavista lohkokivistä, jotka siirretään pohjalle valettuun betonianturaan.

Padon kokonaispituudeksi tulee 50 metriä. Kalannousuaukon alapuolelle kivetään luonnontilaista koskea muistuttava kalannousuväylä, jonka pituus on 35 metriä. Kalaväylään kivetään matalia kynnyksiä tasoittamaan virtaamaa ja sen yläpäähän jätetään syvänne, josta kalat pääsevät ponnistamaan kalannousuaukkoon. Rakenteensa takia nousuväylää pystyvät käyttämään kaikki kalalajit.

Hinta 60 000-70 000 euroa

Kalannousua Myllypadon ohi helpotetaan kiveämällä lohkokivillä padon alapuolelle tiivis kynnys nostaman vettä padon alla. Kalannousu kynnyksen ohi ohjataan itärannan kautta, jossa padon alapuolinen kalliopinta on alhaisimmillaan.

Kalatien arvioitu kustannus on 60 000-70 000 euroa. Vehkjärven osakaskunta on sopinut Haminan kaupungin ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa hankkeen rahoituksesta.

Tärkeä hanke

Haminan kaupungin lupavaliokunta on Etelä-Suomen aluehallintovirastolle antamassaan lausunnossa pitänyt kalatietä tärkeänä joen ja kalaston kannalta, sillä Vehkajoki on vaelluskalajoki, johon nousee merestä muun muassa vaellussiikoja, meritaimenia, vimpoja ja nahkiaisia. Myllypato on ollut viimeinen nousueste.

Kalatie mahdollistaa vaelluskalojen ja muidenkin kalojen pääsyn Vehkajoen keski- ja yläosan koskiin, joissa on jo aikaisemmin tehty paljon kalataloudellisia kunnostuksia. Valiokunnan lausunnossa todetaan lisäksi, että kalatie rakennetaan mahdollisimman luonnontilaisen näköiseksi, joten se lisää ennestään alueen maisemallisia arvoja.

Luetuimmat