Kotkassa oli elokuun lopussa 3573 työtöntä, Haminassa 1111 – Kaakkois-Suomessa lomautettujen määrä kasvoi viime elokuuhun verrattuna hurjat 454 prosenttia

Nuorten työttömyys kasvoi eniten Kotkan ja Haminan seudulla sekä Lappeenrannassa. Pitkäaikaistyöttömiä on eniten Kotkassa ja Haminassa.

Kai Skyttä

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kaakkois-Suomessa 13,3 prosenttia.
Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kaakkois-Suomessa 13,3 prosenttia.

Kaakkois-Suomessa oli elokuun lopussa 17 828 työtöntä työnhakijaa. Työnhakijoita on 3 657 eli 26 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Kymenlaaksossa työttömiä oli 10 462. Määrä kasvoi 1 959 henkilöllä eli 23 prosentilla edellisvuoden elokuusta. Kotkassa työttömiä oli 3573, Haminassa 1111, Miehikkälässä 87, Virolahdella 185 ja Pyhtäällä 238.

Kaakkois-Suomessa oli elokuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja 2 566 eli 14 prosenttia kaikista työttömistä. Lomautettujen määrä kasvoi viime vuoden elokuuhun verrattuna 2 103 henkilön verran eli hurjat 454 prosenttia.

Nuorten työttömyys kasvoi eniten Kotkassa ja Haminassa

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kaakkois-Suomessa 13,3 prosenttia. Työttömien työnhakijoiden määrä nousi vuoden takaiseen verrattuna koko Kaakkois-Suomen alueella. Etelä-Karjalassa työttömien määrä kasvoi suhteellisesti enemmän kuin Kymenlaaksossa.

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa 2 263. Määrä on 20 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Suhteellisesti eniten nuorten työttömyys kasvoi Kotkan ja Haminan seudulla ja Lappeenrannassa.

Yli 50-vuotiaita oli työttömänä 7 365 henkilöä eli 24 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä oli kaakossa elokuun lopussa 4 245, mikä on 18 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Lukumääräisesti eniten pitkäaikaistyöttömiä on Kotkan ja Haminan seudulla ja vähiten Imatran seudulla.

Yli puolet avoimista työpaikoista yrityksissä

Työttömyys kasvoi kaikissa ammattiryhmissä ja niistä eniten ammatteihin luokittelemattomien ryhmässä. Kasvu oli suurta myös palvelu- ja myyntityöntekijöiden sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden joukossa. Prosentuaalisesti eniten työttömyys lisääntyi erityisasiantuntijoiden ammattiryhmään kuuluvilla.

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli elokuun aikana avoinna 1 661 uutta työpaikkaa. Avoimia työpaikkoja oli 360 vähemmän kuin vuosi sitten.

Uusista avoimista työpaikoista 77 prosenttia oli yrityksissä. Avoimien työpaikkojen määrä väheni eniten rakennus-, korjaus- ja valmistusaloilla. Työpaikkojen määrä kasvoi erityisasiantuntijoiden, johtajien sekä palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmissä.

Eniten uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin lähihoitajille, myyjille sekä toimisto- ja laitossiivoojille.

Työttömät

Etelä-Kymenlaakson kunnat

Kotka 3573

Hamina 1111

Miehikkälä 87

Virolahdella 185

Pyhtäällä 238