Kotkalaiset haluavat paremmin hoidettuja pyöräteitä ja kattavampia bussireittejä

Nuoret kokevat liikenteen hiilidioksidipäästöjen ja muiden haittojen alentamisen selvästi muita ikäryhmiä tärkeämmäksi asiaksi.

Nuutti Nissinen

Kotkalaisten mielestä on tärkeää nostaa joukkoliikenteen palvelutasoa, kuten esimerkiksi reittien kattavuutta ja suoruutta.
Kotkalaisten mielestä on tärkeää nostaa joukkoliikenteen palvelutasoa, kuten esimerkiksi reittien kattavuutta ja suoruutta.

Kotkan kaupunki uudistaa liikkumisen ja liikenteen periaatteitaan. Kaupunkilaisilta kysyttiin heidän liikkumistottumuksistaan ja miksi he kulkevat esimerkiksi omalla autolla, käyttävät joukkoliikennettä tai vaikka pyöräilevät kouluun tai töihin. Asukkailta kysyttiin myös sitä, millä tavalla erilaisia liikkumismahdollisuuksia pitäisi kehittää. Kysely kiinnosti monia, sillä siihen vastasi yli 2300 kotkalaista.

Monet kulkevat omalla autolla

Kyselyyn vastanneista työssäkäyvistä henkilöistä suurin osa kulkee autolla paljon lyhyitäkin työmatkoja. Tärkeimpiä syitä auton valintaan ovat autoilun helppous ja lasten kuljettaminen.

Kyselyyn vastanneet haluavat myös kehittää kestäviä kulkutapoja, erityisesti joukkoliikenteen eri muotoja ja pyöräilymahdollisuuksia. Vastaajista tuntui myös siltä, että viime aikoina Kotkassa on kehitetty pääasiassa autoliikenteen olosuhteita ja mahdollisuuksia.

Tärkeimpiä kehittämiskohteita ovat kevyenliikenteenväylien talvihoidon tehostaminen sekä joukkoliikenteen palvelutason nostaminen, kuten esimerkiksi reittien kattavuus ja suoruus, aikataulut sekä kalusto.

Kyselyn perusteella pyöräilyn määrä laskee kaikilla ryhmillä dramaattisesti talvella. Avointen vastausten perusteella ongelmakohtia ovat myös pyöräilyväylien epäloogisuus ja risteymät jalankulkijoiden kanssa sekä jalankulkualueiden esteettömyyskysymykset.

Raimo Eerola

Tärkeimpiä kehittämiskohteita kotkalaisten mielestä on muun muassa kevyenliikenteenväylien talvihoidon tehostaminen.
Tärkeimpiä kehittämiskohteita kotkalaisten mielestä on muun muassa kevyenliikenteenväylien talvihoidon tehostaminen.

Nuoret korostavat kestäviä liikkumisvalintoja

Nuoret kokevat liikenteen hiilidioksidipäästöjen ja muiden haittojen alentamisen selvästi muita ikäryhmiä tärkeämmäksi asiaksi. Opiskelijat ja koululaiset käyttävät paljon linja-autoa, kun taas eläkeläiset ja kotivanhemmat kävelevät paljon arkimatkojaan. Kyselyyn vastanneiden mielestä kestävän liikkumisen edistämisessä tärkein kohderyhmä on nuoret.

— On hienoa, että jalankulun, pyöräliikenteen ja joukkoliikenteen kehittämishalu nousee näkyvästi esille. Ilmastotavoitteista puhutaankin jo paljon, mutta erittäin tärkeitä ovat myös positiiviset vaikutukset ihmisten hyvinvointiin sekä asuinympäristön viihtyisyyteen ja turvallisuuteen. Tavoitteena täytyy olla sellainen kaupunki, mikä houkuttelee asukkaat liikkeelle ja jossa lasten on turvallista touhuta. Se vaatii päämäärätietoisuutta ja totta kai myös resursointia, sanoo yleiskaavoittaja Pauli Korkiakoski.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään ja lähdetään toteuttamaan käytännössä Kotkan kestävän liikkumisen linjausten muodossa. Ne valmistellaan poliittiselle kierrokselle kesäkuussa ja käsittely jatkuu alkusyksystä. Syksyllä aloitetaan myös ensimmäisten suunnitelmien laatiminen.