Vt 15:n parantamissuunnitelma esillä keskiviikkona — Suunnitelmissa on rakentaa Kotkan ja Kouvolan välille yhteensä 13 ohituskaistaa

Yleisötilaisuuden jälkeen tiesuunnitelma on loka-marraskuussa nähtävillä Kotkan ja Kouvolan kaupungeissa, jolloin siitä voi tehdä muistutuksia, joiden johdosta tiesuunnitelmaan voidaan tehdä muutoksia.

Sitowise

Suunnitelmissa on rakentaa Vt 15:lle Kotkan ja Kouvolan välille yhteensä 13 ohituskaistaa. Kuvassa havainnekuva Juurikorven liittymästä kohti Kouvolaa.
Suunnitelmissa on rakentaa Vt 15:lle Kotkan ja Kouvolan välille yhteensä 13 ohituskaistaa. Kuvassa havainnekuva Juurikorven liittymästä kohti Kouvolaa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa valtatielle 15 välillä Rantahaka–Kouvola. Valmista tiesuunnitelmaa esitellään muun muassa karttojen ja virtuaalisen esittelymallin avulla keskiviikkona Myllykosken Seuratalolla.

Samalla kerrotaan myös suunnitelman jatkoaikataulusta. Tilaisuudessa ovat mukana Kotkan ja Kouvolan kaupunkien, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, suunnittelukonsultin ja Maanmittauslaitoksen edustajat.

Kotkaan päin tullessa kuusi ohituskaistaa

Tiesuunnitelmassa on esitetty tien parantaminen keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi kaikkine tiejärjestelyineen ja niitä varten tarvittavat maa-alueet sekä tilusjärjestelyt. Ensi vaiheessa valtatietä parannetaan 33 kilometrin matkalta Leikarilta Kiehuvaan.

Ohituskaistat sijoittuvat vuorotellen molempiin suuntiin ja viidessä paikassa kohdakkain. Kotkan suuntaan tehdään kuusi ohituskaistaa ja Kouvolan suuntaan seitsemän. Tykkimäen alueelle tehdään kaistajärjestelyjä, jolloin valtatiestä tulee nelikaistainen. Tien linjausta muutetaan noin seitsemän kilometrin matkalla Uronlammen ja Inkeroisten välillä sekä Teininkallion kohdalla nykyisen tien huonon geometrian vuoksi. Muualla parantaminen tehdään nykyistä tietä leventämällä.

Nopeusrajoitus on pääosin sata kilometriä tunnissa paitsi Leikarin, Ylänummen, Inkeroisten, Rautakorven ja Kiehuvan liittymissä sekä Tykkimäen alueilla, joissa se on 80 kilometriä tunnissa.

Tiesuunnitelmaa voi muuttaa muistutuksilla

Tiesuunnitelman Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukainen käsittely alkaa lokakuussa 2019. Tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot alueen kunnilta, eri viranomaisilta ja sidosryhmiltä.

Tiesuunnitelma on loka-marraskuussa 2019 kuukauden ajan nähtävillä Kotkan ja Kouvolan kaupungeissa, jolloin siitä voi tehdä muistutuksia. Muistutusten johdosta tiesuunnitelmaan voidaan tehdä muutoksia. Tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen antaa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen esityksestä Liikenne- ja viestintävirasto vuoden 2020 puolella.

Kaakkois-Suomessa kiireellisimmäksi väylähankkeeksi todettu valtatien 15 parantaminen on ehdolla maan nykyisen hallituksen investointiohjelmaan. Suunnitelmien puolesta hankkeen toteuttaminen ja rakentamistyöt voitaisiin aloittaa jo vuosina 2020—2021. Tarvittaessa hanke voidaan toteuttaa vaiheittain.

Yleisötilaisuus Myllykosken Seuratalolla keskiviikkona 18. syyskuuta klo 17.30—19.30, Myllykoskentie 3 C, Myllykoski.