Ministeriöltä Kotkalle yli 180 000 euroa maahanmuuttajapalvelujen parantamiseen – Tavoitteena on parantaa kotoutumista ja vähentää haahuilua palvelujen välillä

Virkaneuvo-palvelu palvelee jatkossa kaikenlaisia maahanmuuttajia.

AOP

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Kotkan kaupungille valtionavustusta yhteensä enintään 186 299 euroa maahanmuuttajapalvelujen parantamiseen.
Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Kotkan kaupungille valtionavustusta yhteensä enintään 186 299 euroa maahanmuuttajapalvelujen parantamiseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Kotkan kaupungille valtionavustusta yhteensä enintään 186 299 euroa vuosille 2020 ja 2021.

– Avustus on tarkoitettu käytettäväksi maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen Kymenlaaksossa, kertoo maahanmuuttajatyön koordinaattori Anu Kilpinen Kotkan kaupungilta.

Avustus kattaa 70 prosenttia kehittämistyön kokonaiskustannuksista.

Lisää palveluja maahanmuuttajille

Hanke päättyy 31. elokuuta ja se liittyy hallitusohjelmaan kirjattuihin, kotoutumista koskeviin tavoitteisiin.

– Tavoitteena on tehostaa maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja parantaa heidän työllistymismahdollisuuksiaan.

Hankkeen aikana Kotkassa kehitetään ja laajennetaan olemassa olevaa ohjaus- ja neuvontapalvelua.

– Meillä on aikaisemmin ollut Virkaneuvo-palvelu, jonka kautta olemme auttaneet esimerkiksi tänne töihin tai opiskelemaan tulevia ihmisiä. Jatkossa se palvelee kaikkia maahanmuuttajia.

Haahuilu vähentyy

Kilpinen kertoo, että tulevaisuudessa maahanmuuttajia voidaan palvella paremmin ja täsmällisemmin.

– Olemme ennenkin kertoneet heille, mistä erilaiset palvelut löytyvät, mutta jatkossa voimme paremmin kertoa palvelujen tarjoajille, että heille on tulossa uusi asiakas. Se vähentää haahuilua eri tahojen välillä.

Kouvolan kaupunki on hankkeen yhteistyökumppani ja osarahoituksen saaja. Kouvolaan perustetaan matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapiste sekä laajennetaan palveluverkostoa Etelä-Kymenlaakson kuntiin.