Haminan-Kotkan sataman kasvu vahvistuu

Kimmo Seppälä

Kontit liikkuvat vilkkaasti Haminan-Kotkan sataman kautta.

Haminan-Kotkan sataman kautta kulkevan liikenteen kasvuvauhti kiihtyy loppuvuotta kohti. Tammi-elokuussa sataman kautta kulki yhteensä 9 534 246 tonnia tavaraa, joka on 7,5 % enemmän kuin vuosi sitten.

— Odotusarvo loppuvuoteen on hyvin myönteinen. Nykyisen kasvun lisäksi kaasuputkilaivausten ennakoidaan alkavan tämän kuun lopulla ja lisäävän edelleen merkittävästi satamaliikennettä, toteaa satamayhtiön toimitusjohtaja Kimmo Naski.

Vientiliikenne kasvoi 8,4 %. Suurimmat yksittäiset kasvuryhmät olivat pitkälti lannoitteista muodostuva kuivabulk 43,7 %, sahatavara 19,8 % ja kappaletavara 16,7 %.

Tuontiliikenne kasvoi tammi-elokuussa 5,2 %. Kuivabulkin tuonti lisääntyi peräti 54,5 % ja kappaletavaran 10,2 %.

Kauttakulkuliikenne, sisältäen sen viennin ja tuonnin, kasvoi 11,2 %. Myös konttiliikenteen kasvu jatkui vahvana (9,1 %).

Laivoja satamassa kävi -3,4 % vähemmän kuin vuosi sitten.

Eija Anttila

Uusimmat uutiset